Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Хлорактивні препарати першого, другого, третього покоління.

Хлорактивні препарати першого покоління (хлорне вапно, гіпохлоріти кальцію, натрію, Неохлор ). Антимікробна активність пов’язана з утворенням у водних розчинах хлорнуватистої кислоти, що також розкладається з утворенням хлору та кисню. Хлорактивні препарати першого покоління виявляють активність щодо широкого спектра мікроорганізмів (грампозитивні, грамнегативні бактерії, мікобактерії туберкульозу, віруси, гриби, спорові форми), мають герміцидний тип дії, практично не спричиняють розвиток резистентних до них мікроорганізмів, економічні. Бактерицидна активність цих препаратів оцінюється по відсотку активного хлору в них. Дезінфекційні засоби цієї групи мають істотні недоліки: вони нестабільні при зберіганні, потребують регулярного лабораторного контролю вмісту активного хлору, знебарвлюють тканини, виявляють високу агресивність до конструкційних матеріалів, в першу чергу металів, а також становлять певну екологічну небезпеку - утворюють при взаємодії з органічними сполуками хлоровані вуглеводні (тригалометани), які виявляють мутагенну активність.
Враховуючи наведене, хлорактивні препарати першого покоління, за винятком гіпохлориту натрію, відсутні в асортименті дезінфекційних засобів промислово-розвинутих країн. Гіпохлорит натрію у вигляді стабілізованих розчинів використовують переважно з метою знезараження питної води, води плавальних басейнів, а також для дезінфекції технологічного обладнання у харчовій промисловості.
Хлорне вапно вміщує від 28 до 35% активного хлору. При зберіганні вміст активного хлору у хлорному вапні знижується на 1-3% щомісячно. Хлорне вапно, в якому вміст активного зменшується більше, ніж на 8-10%, не придатне для дезінфекції.
Хлорне вапно погано розчиняється у воді. Процес приготування його робочих розчинів довготривалий, працемісткий, супроводжується утворенням значної кількості нерозчинного шламу, потребує значного часу (1 доба). Крім того, хлорнуватиста кислота, що утворюється у водних розчинах, визначає високу агресивність хлорного вапна по відношенню до конструкційних матеріалів. Хлор, що виділяється при подальших реакціях, знаходиться у незв’язаному стані, чим визначається ще один недолік цих засобів ~ здатність при поєднанні з органічними речовинами утворювати хлоровані вуглеводні - сполуки, що мають мутагенну дію.
Хлорактивні препарати другого покоління (хлорамін Б, трихлорол, клоріна) більш зручні у використанні, відносно стабільні при зберіганні і транспортуванні, добре розчинні у воді, виявляють менш виразну агресивність щодо конструкційних матеріалів, не створюють екологічну небезпеку, у рекомендованих концентраціях практично не знебарвлюють тканини. Препарати цієї групи мають бактерицидні, віруліцидні й фунгіцидні властивості. Достатню туберкулоцидну і спороцидну активність виявляють лише активовані амонійними сполуками (аміак, сірчанокислий чи хлористий амоній) розчини хлораміну Б.. При цьому активовані розчини препарату швидко втрачають активний хлор, тому їх готують безпосередньо перед застосуванням. Клорина і трихлорол не призначені дня дезінфекції об’єктів, які контаміновані культурами мікробактерій туберкульозу та спорами.
До препаратів третього покоління відносяться вітчизняні на основі галоіднопохідних диметилгідантоїну; хлорантоін і дезактин, імпортні на основі діхлорізоціанурової кислоти; клорсепт, стеринова, акватабс. Ці препарати мають високі антимікробні властивості. Препарати третього по коління виробляють, як правило, комбінованими, тобто вони містять у своєму складі миючі компоненти, інгібітори корозії, у зв’язку з цим їх робочі розчини менш агресивні, менш токсичні, більш зручні у роботі: За активністю перевищують препарати першого та другого поколінь, у зв’язку з чим використовуються у п’яти - десяти кратно менших концентраціях, тобто 0,1% при бактеріальних інфекціях, 0,2-0,5% концентраціях при парентеральних вірусних інфекціях. Мають добрі миючі властивості, що підвищує якість дезінфекції, а Дезактин рекомендований для проведення поєднаних операцій дезінфекції і передстерилізаційної очистки. Вказані властивості роблять застосування препаратів третього покоління переважним в першу чергу з економічних міркувань. До недоліків хлоровмісних препаратів слід віднести кородуючу активність стосовно чорних металів без антикорозійного покриття, подразнюючу дію концентрованих розчинів і сухих препаратів на шкіру та слизові оболонки. Крім того, слід брати до уваги тривалість використання хлоровмісних дезінфектантів, досить високу імовірність помилок під час їх застосування у медичних установах та можливість адаптації госпітальних штамів мікроорганізмів до цих препаратів. Тому для боротьби з госпітальними штамами мікроорганізмів слід визначати їх чутливість до конкретного дезінфектанту, або застосовувати дезінфікуючий засіб принципово іншої групи, що раніше в умовах даного закладу не застосовувалася.

 
Система Orphus

Другие статьи

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

Общие положения
     1.1.Настоящие Санитарные Правила вводятся в действие с момента их опубликования вместо «Правил устройства и эксплуатации стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий» № 469-64.    _   
     1.2. Санитарные Правила предназначены для главных врачей стоматологических поликлиник, заведующих стоматологическими отделениями, кабинетами и зуботехническими лабораториями, врачей-стоматологов и зубных техников, архитекторов.

Предотвращение заражения работников в медицинском учреждении.

Меры предосторожности при поражениях, контактах с кровью, другими биологическими материалами.  Любое повреждение кожи, слизистых оболочек, загрязнение их биологическими материалам пациента, во время

Посадова інструкція головної медичної сестри.

Метою діяльності головної медичної сестри є організація роботи середніх та молодших медичних працівників закладу. Діяльність головної медичної сестри спрямована на поліпшення якості та підвищення ефективності медичного

Антисептики в стоматологии. Разные антисептические средства.

Гексэтидин (гексорал*, стоматидин*) - антисептическое, противогрибковое, гемостатическое, болеутоляющее, обволакивающее, дезодорирующее средство. Длительность действия - 10-12 ч.

Антисептики в стоматологии. Дегти, смолы, синтетические бальзамы.

Поливинокс (бальзам Шостаковского*), линимент бальзамический по Вишневскому* (мазь Вишневского*) оказывают антибактериальное действие, ускоряют разрешение воспалительного процесса.

Профилактика перекрестного инфицирования.

Для предотвращения перекрестного инфицирования все работы, отправляющиеся в зуботехническую лабораторию, должны быть продезинфицированы (что обозначается специальной маркировкой). Аналогично всю работу, получаемую