Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Характеристика дезінфікуючих засобів. Пероксиданти (пероксисполуки).

Діючою речовиною препаратів пероксидної групи є активний кисень. (Дезоксон-О, Дезоксон-5, Дівозан Форте, Дисмозон Пур, Одоксон, Пергідроль або 35-50% перекис водню, ін.).
Препарати цієї групи мають високу антимікробну активність (бактеріцидну, туберкулоцидну, віруліцидну і спороцидну), у зв’язку з чим перекис водню, Дівозан Форте и Дезоксон можуть використовуватися для стерилізації. Вважається, що їх застосування не викликає утворення стійких штамів мікроорганізмів. Значною перевагою розчинів кисневовмисних препаратів є екологічна безпечність, оскільки вони, розпадаючись на складові частини (кисень, вуглекислий газ та воду), не шкодять оточуючому середовищу.
Робочі розчини мають помірну агресивність, що є більш високою, ніж у альдегідовмісних препаратів. За токсичністю належать до З класу, а Дівозан Форте, Дезоксон-О і Одоксон до другого при попаданні через органи дихання, що пов’язано з присутністю в цих препаратах надоцтової та оцтової кислот.
Препарати відносно нестійкі і мають термін придатності 6 місяців. У подальшому їх активність повинна визначатися лабораторним шляхом і при приготуванні робочих розчинів вноситися відповідні корективи. Робочі розчини використовують одноразово. У невикористаному вигляді зберігають активність протягом 12-24 годин. Розчини втрачають активність в присутності органічних забруднень, тому перекис водню рекомендується комбінувати з миючими добавками, що розчиняють білково-жирову плівку та полегшують проникнення дезінфектанту до поверхні, що обробляється. Препарати цієї групи належать до універсальних препаратів, тобто застосовуються для дезінфекції інструментарію і поверхонь.
До недоліків препаратів цієї групи можна віднести їх відносно низьку стійкість, що обмежує терміни придатності препаратів, агресивність щодо корозієнестійккх матеріалів, досить високу подразнюючу дію на слизові оболонки та органів дихання, що потребує використання засобів їх захисту.
Пероксид водню
Переваги:
-    широкий спектр антимікробної дії;
-    екологічна безпека;
-    простота у використанні;
Недоліки:
-    кородуюча дія щодо нестійких до корозії металів,
-    можливий негативний ефект на якість матеріалів ендоскопів,
-    подразнююча дія концентрованих розчинів на слизові оболонки та шкіру.
Надкислоти - засоби на основі надмурашиної і над оцтової кислот, мають сильні окисні властивості, ефективні проти бактерій, грибів, мікобактерій, вірусів, спор.
Препарати: Дезоксон-О, Одоксон, Дівозан-Форте
Переваги:
-    широкий спектр антимікробної дії, належать до дезінфектантів високого рівня;
-    швидкість дії при низьких концентраціях;
-    ефективність в присутності органічних матеріалів;
-    спороцидний ефект при низьких температурах.
Недоліки:
- кородуюча активність,
- сильний запах оцтової кислоти;
- подразнююча дія на слизові оболонки (особливо органів дихання) та шкіру, необхідність вживати особливі методи перестороги при виготовленні робочих розчинів з концентрату (необхідність роботи у респіраторах типу РУ-60М, РПГ-67 із протигазовим патроном марки В);
-  недостатня стабільність.

 
Система Orphus

Другие статьи

Характеристика дезінфікуючих засобів. ГАЛОЇДОВМІСНІ сполуки

Для препаратів цієї підгрупи притаманна висока мікробна активність: бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.. Агресивність по відношенню до металів, тканин та інших матеріалів

Методи обробки рук медичного персоналу. Європейський стандарт оброблення EN-1500.

Гігієна рук — загальний термін, що використовується для визначення таких процедур, як звичайне миття рук, гігієнічна дезінфекція рук та хірургічна дезінфекція рук. Звичайне миття рук це миття рук за допомогою води та звичайного (не антисептичного) мила.

Очистка, дезинфекція та хімічна стерилізація ендоскопів.

Гігасепт ФФ — препарат на основі діальдегіду бурштинової кислоти, похідних гідрофурану та спирту для дезінфекції та стерилізації. Концентрат (робочі розчини від 3,0%) використовується багаторазово протягом 16 діб; з метою об'єктивного контролю придатності робочих розчинів при багаторазовому використанні застосовуються тест-смужки.

Характеристика дезінфікуючих засобів. Альдегідовмісні препарати

Діючою речовиною у сучасних препаратах цієї групи є глутаровий альдегід, формальдегід або альдегід бурштинової кислоти, гліоксаль. Як додаткові компоненти використовуються  четвертинні амонієві

Перевірка технічної готовності лікувально-профілактичного закладу.

Безперечно, основою забезпечення професійної безпеки медичних працівників є справна матеріально-технічна база та повна технічна готовність ЛПЗ до надання медичних послуг населенню. Зауважимо, що адміністрація ЛПЗ несе відповідальність за забезпечення необхідної кількості засобів, потрібних для створення безпечних умов роботи,

Характеристика дезінфікуючих засобів. Похідні гуанідіну та композиційні препарати.

Похідні гуанідіну (Вітасепт, Гембар, ін.) - діючою речовиною препаратів цієї групи є складні органічні речовини типу хлорфенілдигуанідину, полідиетиленамінгуанідину