Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Характеристика дезінфікуючих засобів. Пероксиданти (пероксисполуки).

Діючою речовиною препаратів пероксидної групи є активний кисень. (Дезоксон-О, Дезоксон-5, Дівозан Форте, Дисмозон Пур, Одоксон, Пергідроль або 35-50% перекис водню, ін.).
Препарати цієї групи мають високу антимікробну активність (бактеріцидну, туберкулоцидну, віруліцидну і спороцидну), у зв’язку з чим перекис водню, Дівозан Форте и Дезоксон можуть використовуватися для стерилізації. Вважається, що їх застосування не викликає утворення стійких штамів мікроорганізмів. Значною перевагою розчинів кисневовмисних препаратів є екологічна безпечність, оскільки вони, розпадаючись на складові частини (кисень, вуглекислий газ та воду), не шкодять оточуючому середовищу.
Робочі розчини мають помірну агресивність, що є більш високою, ніж у альдегідовмісних препаратів. За токсичністю належать до З класу, а Дівозан Форте, Дезоксон-О і Одоксон до другого при попаданні через органи дихання, що пов’язано з присутністю в цих препаратах надоцтової та оцтової кислот.
Препарати відносно нестійкі і мають термін придатності 6 місяців. У подальшому їх активність повинна визначатися лабораторним шляхом і при приготуванні робочих розчинів вноситися відповідні корективи. Робочі розчини використовують одноразово. У невикористаному вигляді зберігають активність протягом 12-24 годин. Розчини втрачають активність в присутності органічних забруднень, тому перекис водню рекомендується комбінувати з миючими добавками, що розчиняють білково-жирову плівку та полегшують проникнення дезінфектанту до поверхні, що обробляється. Препарати цієї групи належать до універсальних препаратів, тобто застосовуються для дезінфекції інструментарію і поверхонь.
До недоліків препаратів цієї групи можна віднести їх відносно низьку стійкість, що обмежує терміни придатності препаратів, агресивність щодо корозієнестійккх матеріалів, досить високу подразнюючу дію на слизові оболонки та органів дихання, що потребує використання засобів їх захисту.
Пероксид водню
Переваги:
-    широкий спектр антимікробної дії;
-    екологічна безпека;
-    простота у використанні;
Недоліки:
-    кородуюча дія щодо нестійких до корозії металів,
-    можливий негативний ефект на якість матеріалів ендоскопів,
-    подразнююча дія концентрованих розчинів на слизові оболонки та шкіру.
Надкислоти - засоби на основі надмурашиної і над оцтової кислот, мають сильні окисні властивості, ефективні проти бактерій, грибів, мікобактерій, вірусів, спор.
Препарати: Дезоксон-О, Одоксон, Дівозан-Форте
Переваги:
-    широкий спектр антимікробної дії, належать до дезінфектантів високого рівня;
-    швидкість дії при низьких концентраціях;
-    ефективність в присутності органічних матеріалів;
-    спороцидний ефект при низьких температурах.
Недоліки:
- кородуюча активність,
- сильний запах оцтової кислоти;
- подразнююча дія на слизові оболонки (особливо органів дихання) та шкіру, необхідність вживати особливі методи перестороги при виготовленні робочих розчинів з концентрату (необхідність роботи у респіраторах типу РУ-60М, РПГ-67 із протигазовим патроном марки В);
-  недостатня стабільність.

 
Система Orphus

Другие статьи

Приготовление раствора демеркуризатора.

Для получения 1 л 20% раствора хлорного железа 200 г водного хлорного железа растворяют на холоду в 800 мл воды (нагревания избегают вследствие увеличения гидролиза). Растворение производят в стеклянном сосуде. Ввиду бурного протекания процесса растворения порошок хлорного железа высыпают понемногу в отмеренный объем воды.

Гигиенические основы профилактики внутрибольничных инфекций. Часть 1.

Любая инфекция доставляет немалo страданий больному. Осложнения иногда возникают по вине самого больного, несвоевременно обратившегося за медицинской помощью. Но случается и так, что помощь оказана специалистом высокой квалификации вовремя и в полном объеме, а больной не идет на поправку, его состояние вызывает тревогу.

Характеристика дезінфікуючих засобів. ГАЛОЇДОВМІСНІ сполуки

Для препаратів цієї підгрупи притаманна висока мікробна активність: бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.. Агресивність по відношенню до металів, тканин та інших матеріалів

Антисептики в стоматологии. Препараты растительного и животного происхождения.

Препараты растительного (календулы лекарственной цветки, сангвиритрин*, хлорофиллипт*, эквалимин*, новоиманин*. ингалипт*) и животного (лизоцим*) происхождения действует преимущественно на

Набор вспомогательных помещений и их площади в стоматологии

Набор вспомогательных помещений и их площади (кв. м, стоматологических отделениях и зуботехнических лабораторий (извлечения из Строительных Норм и Правил «Лечебно-профилактические учреждения» (СНиП-69-78) и «Правил устройства и эксплуатации стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов, зуботехнических лабораторий» № 469-64.

Антисептики в стоматологии. Дегти, смолы, синтетические бальзамы.

Поливинокс (бальзам Шостаковского*), линимент бальзамический по Вишневскому* (мазь Вишневского*) оказывают антибактериальное действие, ускоряют разрешение воспалительного процесса.