Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Характеристика дезінфікуючих засобів. Альдегідовмісні препарати

Діючою речовиною у сучасних препаратах цієї групи є глутаровий альдегід, формальдегід або альдегід бурштинової кислоти, гліоксаль. Як додаткові компоненти використовуються  четвертинні амонієві сполуки, ПАР та інші активуючі добавки (Гігасепт ФФ, Дескотон Форте, Корзолекс Базік, Лізоформін-3000, Септодор Форте та ін.).
Препарати цієї групи мають широкий спектр антимікробної дії, вони знищують бактерії, і т.ч. збудника туберкульозу, віруси, грибки, спори. Не містять окислювачів, тому за агресивністю діють більш м’яко на конструкційні матеріали, а при попаданні у препарати інгібіторів корозії, зводять її до можливого мінімуму. При дезінфекції тканин можуть викликати їх жовте забарвлювання. У ряді випадків спостерігається фіксація органічних забруднень на поверхнях, що обробляються. (Для усунення можливої фіксації органічних забруднень на поверхнях медичного інструментарію необхідно попередньо очистити цей інструмент серветками, зрошеними дезінфектантом).
Сучасні альдегідовмісні препарати комплексні і, як правило, містять миючі добавки. Багато з них універсальні, оскільки призначені для дезінфекції інструментів і різних поверхонь. Крім того, деякі препарати цієї групи використовують для цілей стерилізації медичного інструментарію (Корзолекс Базік, Лізоформін 3000).
Комбінованість препаратів на основі глутарового альдегіду дозволяє поєднувати операції дезінфекції і передстерилізаційної очистки інструментарію. Однією з позитивних властивостей слід вважати тривалість зберігання активності робочих розчинів (до 14 діб) і можливість неодноразового використання робочих розчинів, що не тільки робить зручним роботу з ними, але й підвищує економічну доцільність їх використання.
Переваги:
-    широкий спектр антимікробної дії: бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні, фунгіцидні властивості, а в концентраціях 2% і вище - спороцидні. Тому, як правило, належать до дезінфектантів високого рівня,
-    мають багатоцільове призначення;
-    добре розчиняються у воді;
-    відсутність або низька кородуюча активність стосовно металів;
-    ефективність в присутності органічних матеріалів;
-    швидкість дії;
-    можуть використовуватися для обробки оптичних інструментів (ендоскопів);
Недоліки:
-    підвищена летучість та пов’язана з цим необхідність здійснювати обробку великих поверхонь концентрованими розчинами у відсутності пацієнтів;
-    здатність у певних випадках фіксувати органічні забруднення: кров, слиз, гній тощо, що вимагає попереднього відмивання виробів медичного призначення;
-    подразнююча дія на шкіру та слизові оболонки.
Висока антимікробна активність дає змогу використовувати апьдегідовмисні засоби для генеральних прибирань в хірургічних, процедурних кабінетах тощо, але вони більш токсичні, ніж окисники. При виборі препарату для «холодної (хімічної) стерилізації» у розчини виробів медичного призначення доцільно вибирати стерилянти з груп альдегідовмисних засобів, як менш агресивних до металів.
Формальдегід має потенційні канцерогенні властивості.

 
Система Orphus

Другие статьи

Антисептики в стоматологии. Соединения тяжелых металлов.

Соединения тяжелых металлов взаимодействуют с белком, образуя альбуминаты. В малых концентрациях они блокируют сульфгидрильные группы ферментов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов

Дезинфицирующие средства Durr - защита от инфекций.

Инфекция окружает человека во всех обстоятельствах жизни, вирусы, бактерии и грибок подстерегают нас везде. В стоматологических кабинетах и лабораториях особенно высокая концентрация, из-за частого контакта

Требования к размещению и устройству помещений стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий

2.1. Стоматологические поликлиники; отделения, кабинеты и зуботехнические лаборатории размещаются в отдельно стоящих типовых зданиях или же, в видеисключения, в приспособленных помещениях, встроенных в здания, при условии
соблюдения настоящих Правил.  

Посадова інструкція головної медичної сестри.

Метою діяльності головної медичної сестри є організація роботи середніх та молодших медичних працівників закладу. Діяльність головної медичної сестри спрямована на поліпшення якості та підвищення ефективності медичного

Санитарно-гигиенические требования к устройству учреждений здравоохранения.

Санитарно-гигиенические требования к проектированию новых и реконструкции существующих зданий и сооружений распространяются на все типы учреждений здравоохранения независимо от их ведомственного

Информационный лист по Биодентину.

Механические свойства Biodentine схожи со свойствами натурального дентина, Biodentine может заменять дентин в коронке зуба и корне без предварительных обработок минеральных тканей.