Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Що таке імплантація? Інформація для пацієнта.

Уважно прочитайте цю інформацію, яка допоможе Вам краще зрозуміти суть імплантологічного лікування.

Зубний імплантат – це штучний корінь з титану, чи з іншого, дозволеного для таких цілей, матеріалу, який вживлюється в кістку щелепи. Встановлення  зубних імплантатів дозволяє в багатьох випадках позбутися знімних протезів взагалі, або досягти надійної їх стабілізації.

Зубна імплантація є високо спеціалізованим методом стоматологічної допомоги, яка має свої покази та протипокази, і тільки після детального обстеження лікар може точно вирішити, чи можливе проведення такого лікування. Радіологічне обстеження, яке Ви пройшли, дозволяє робити висновки про якість кістки та придатність її для встановлення імплантатів.

Сучасні імплантати виготовляються з титану, однією з якостей якого є прекрасна біологічна сумісність із кісткою та іншими тканинами в порожнині рота. Цей метал, який використовується на протязі багатьох років у зубній імплантології, є також об’єктом застосування в ортопедичній хірургії (з’єднання зламаних кісток, протези стегнових кісток та ін.).

Хірургічна операція по встановленню імплантатів – це не травматична дія, а без проблемна процедура, яка проводиться у стоматологічному кабінеті. В той же час, з огляду безпеки, вона проходить із застосуванням антибіотиків. Проста місцева анестезія в більшості випадків є достатньою і дає прекрасне відчуття комфорту під час операції. Операційні наслідки мінімальні.

Набряк може з’явитись  на декілька днів, але біль або не проявляється взагалі, або проявляється дуже слабо й легко лікується анальгетиком. Шви знімаються через 7-10 днів.
Вже встановлені в кістку імплантати залишаються “у резерві” під яснами приблизно 3-6 місяців. На початку розвитку імплантології негайно брались під навантаження (негайне встановлення моста) і зазнавали невдачі в більшості випадків, оскільки не було часу зростись із кісткою. Дослідження, проведені протягом останніх 20 років чітко показують, що протягом 3-6 місяців виникає прекрасний симбіоз між імплантатом та кісткою, даючи успішний результат в 95% випадків. Таким чином, кількість “відторгнень” імплантатів значно зменшилась. Через 3-6 місяців,  після проведення “легкої” анестезії, встановлюється зовнішня структура імплантата і виготовляється протез, що пригвинчується або фіксується на цемент. Ця процедура набагато легша, ніж перша і, у принципі, не дає наслідків. П’ятипроцентний відсоток невдач, які все ще зустрічаються (і які, на жаль, властиві будь-якій медичній терапії) проявляються дуже швидко під час перших 5 місяців “резерву” або перших 3 місяців під ортопедичним навантаженням. Міст ставиться після появи повної впевненості в адаптації імплантату.

Створені опорні поверхні є безумовно, стабільними і дозволяють виконувати свої функції і мають нормальний естетичний вигляд. І все ж, вони повинні бути предметом Вашого особливого догляду.

Сьогодні імплантологія – це гідна довіри щоденна техніка в стоматології.
Метою цих рядків є надати Вам інформацію про спосіб лікування, який ми можемо Вам запропонувати. Ми залишаємось у Вашому розпорядженні для будь-яких додаткових пояснень, які Ви бажаєте отримати.

Система Orphus

Другие статьи

Инфекционный процесс в отдаленном периоде (поздний периимплантит).

Характерной особенностью околоимплантатной десны является не прикрепление (перпендикулярно расположенные коллагеновые волокна), а контакт мягкотканных структур (параллельно направленные волокна) с поверхностью остеоинтегриро-ванной искусственной опоры, в этой связи глубина зондирования около-имплантатной бороздки

Угода. Між стоматологічною клінікою та пацієнтом про проведення операції імплантації з метою відновлення дефектів зубних рядів.

Я отримав повну інформацію про метод стоматологічної імплантації і розумію мету й суть хірургічної процедури встановлення імплантат.

Дентальные имплантаты сохранение их в здоровом состоянии, прогнозы.

Уже упоминалось, что дентальные импланта­ты можно также применять у санированных пациентов с частично сохранившимися зуба­ми при пародонтите - альтернативно к съём­ному или несъёмному частичному

Методики проведения верхнечелюстной субантральной аугментации.

В передних отделах синуса (область премоляров) отмечается, как правило, уменьшение ширины гребня и умеренный недостаток высоты кости. В средних и задних отделах преобладает дефицит высоты остаточной кости. Ниже предлагается обзор методик увеличения высоты костного предложения в боковых отделах верхней челюсти за счет аугментации

Срок годности имплантата зависит от качества оральной гигиены.

Чуть больше 10 лет назад в Москве проходила первая конференция имплантологов России, на которой мой доклад, посвященный гигиене полости рта при наличии внутричелюстных имплантатов, был единственным. Встретили его крайне сдержанно, так как присутствующих больше занимали вопросы прочности и устойчивости имплантатов в челюсти.

Распространенные мифы об имплантатах

Распространенные мифы об имплантатах