Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Види дезінфекції. Фізичні засоби знезараження.

Розрізняють фізичні, хімічні, біологічні та комбіновані методи дезінфекції.
Фізичні методи зводяться до застосування механічних, термічних та променевих засобів впливу на мікробну клітину.
Механічні засоби - чищення, фільтрування, вологе прибирання, прання, витрушування тощо. Цими засобами можна звільнити багато речей та поверхонь від пилу, бруду і разом з ними від значної кількості мікроорганізмів.
Термічні та променеві засоби передбачають використання високої та низької температур, опромінення різними бактерицидними променями, токів ультразвукової частоти (УВЧ), а також надвисокочастотного опромінення (СВЧ), радіоактивного опромінення, висушування і т. ін., які при певних параметрах згубно діють на мікроорганізми.
Найчастіше застосовуються:
- Гаряче повітря повітряних стерилізаторів, камер, праски.
- Гаряча вода 60-100С;
- Кип’ятіння;
- Водяна пара;
- Сонячне світло, ультрафіолетові промені спеціальних бактерицидних ламп;
- Обпалювання, спалювання;
- Пастеризація (70-80С протягом ЗО хв.);
- Холод ( не завжди вбиває, але припиняє ріст більшості зростання мікробів);
- Висушування.
Застосування термічних методів дезінфекції заслуговує на найбільшу увагу, зважаючи на їх екологічність, простоту, безпеку, низьку вартість. Багатолітня довіра до хімічних засобів дезінфекції не виправдала себе. Побічні дії та висока собівартість хімічних препаратів говорять про необхідність зміни методу. Але термічний метод не придатний для обробки великих поверхонь, у разі забруднення об’єктів органічними субстратами та ін. В таких випадках користуються хімічним методом.

 
Система Orphus

Другие статьи

Дезинфекция изделий медицинского назначения.

Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т.ч. возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и полостях.

Антисептические средства в стоматологии. Галогеносодержащие препараты.

К галогеносодержащим препаратам относят препараты йода и хлора, содержащие элиментарные галогены или освобождающие их. Они действуют на основные ферментные системы микроорганизмов, вызывают денатурацию белка

Характеристика дезінфікуючих засобів. Поверхнево-активні речовини (ПАР, амфотензиди).

Група хімічних сполук  і речовин серед яких по спроможності іонізувати у водних розчинах розрізняють катіонні, аніонні, амфолітні і неіоногенні речовини. Вони

Информационный лист по Биодентину.

Механические свойства Biodentine схожи со свойствами натурального дентина, Biodentine может заменять дентин в коронке зуба и корне без предварительных обработок минеральных тканей.

Приготовление индикаторных бумажек.

В вытяжном шкафу сливают в стеклянную посуду равные объемы 10% растворов иодида калия и медного купороса. Через сутки верхний жидкий слой сливают, а осадок фильтруют через бюхнеровскую воронку под разряжением. Осадок на фильтре многократно промывают сначала дистиллированной водой, а затем 1% раствором сульфита натрия до обесцвечивания.

Биодентин – заместитель дентина. Biodentine Active Biosilicate Technology TM.

Биодентин в основном содержит тонкие дисперсные минеральные ингредиенты, не содержит мономера. Биодентин создает оптимальные условия для поддержания витальности пульпы благодаря плотному запечатыванию дентинных канальцев. Он гарантирует отсутствие постоперативной гиперчувствительности и долговременность сохранности реставрации живых зубов.