Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Вроджені кісти щелепно-лицевої ділянки. Диференційна діагностика.

1. Дермоїдні та епідермоїдні кісти, які нагноїлися у дітей часто нагадують гострий або загострення хронічного лімфаденіту відповідної ділянки. В пунктаті дермоїдні кісти при мікроскопії — лейкоцити, злущені епітеліальні клітини, кристали холестерину.
2. Метастази раку в лімфатичні вузли; клініка — щільні, мало болісні пухлиноподібні утворення без чітких меж, рано втрачають рухливість. Проводиться гістологічне дослідження біопсійного матеріалу.
3. Ураження лімфовузлів при Твс та саркоїдозі.
4. Злоякісні пухлини ретікуло-ендотеліальної системи (лімфо та ретікулосаркоми) — пункція та гістологічне дослідження тканин.
5. Пухлини біля вушної залози - сіалографія, пункційна біопсія.
6. Серединні та бокові кісти шиї - контрастна цистографія та пункція кісти.
7. Ранули — м'які утворення, просвічуються блакитним кольором крізь слизову оболонку, симптом флюктуації позитивний.
8. Атероми — на відміну від дермоїдних кіст, вони спаяні зі шкірою.
9. Мозкова грижа - може збільшуватись при напрузі, пульсувати, вправлятися і має характерну локалізацію. На рентгенограмі черепа - виявляється кістковий дефект.

Система Orphus

Другие статьи

Ультразвуковая хирургия. Возможность проведения новых манипуляций.

Ультразвуковая хирургия позволяет осуществлять операции, которые были давно разработаны теорети­чески, но не могли быть осуществле­ны на практике из-за отсутствия необходимых инструментов.

Кісти щелеп. Лікування. Цистотомія.

Цистотомія — операція, яка проводиться у дітей значно частіше, ніж цистектомія і передбачає усунення внутрішньокістозного тиску, в наслідок чого спостерігається поступове сплощення та зменшення кістозної порожнини, аж до повного її зникнення.

Сепсис одонтогенный. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Сепсис одонтогенный — генерализованное инфекционное заболевание, при котором входными воротами для возбудителя инфекции служит дефект твердых тканей зуба или зубодесневого прикрепления.

Класифікація травм м'яких тканин обличчя та порожнини рота.

Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей

Вивих зубів. Неповний вивих зубів.

Вивих зубів — це зміщення зуба часткове чи повністю по відношенню до альвеоли та поряд розташованих зубів. Неповний вивих зубів. При цьому виді травми зуба може відбуватися зміна положення зуба в трьох направленнях по вертикалі (зміщення в бік оклюзійної площини, поворот навколо повздовжньої осі)

Бокові кісти та нориці шиї

Бокові кісти та нориці шиї є наслідком аномального розвитку другої глоткової кишені та другої зяберної щілини або шийного синуса. У дитини вони локалізуються у верхньому відділі шиї попереду грудино-ключично-сосцевидного м’язу між внутрішньою та зовнішньою сонними артеріями і відкриваються в ділянці піднебінного мигдалика.