Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Вертикальный и горизонтальный матрацные швы в хирургической практике. Замковый шов.

Для создания лучшей фиксации сосочков и более точного их прилегания, а также для предотвращения мобилизации лоскута рекомендуется использовать вертикальный или горизонтальный матрацный шов. Чаще всего необходимость в этом возникает при работе на небной поверхности, где требуется создание большего натяжения, или при наличии тонких и рыхлых сосочков.

ТЕХНИКА.

Идентична описанной выше технике выполнения отдельных обвивных швов, за тем исключением, что вместо простой петли в области сосочка накладывают вертикальный или горизонтальный матрацный шов. Методика напоминает наложение узловых матрацных швов. Непрерывный замковый шов показан при наличии больших областей адентии, в области бугров, ретро-молярной области. Такой шов позволяет избежать завязывания многих узлов. Однако при наличии разрыва нити весь шов становится несостоятельным.

ТЕХНИКА.

Процедура проста и состоит из повторяющихся приемов. Для первого узла накладывают узловой шов. Затем иглу проводят через внешнюю поверхность щечного лоскута к внутренней поверхности язычного лоскута. После этого иглу проводят через оставшуюся часть петли и тянут за нить, осуществляя таким образом захват петли. Эти приемы продолжают до конца шва и завязывают окончательный узел.

Система Orphus

Другие статьи

Узловой шов.Показания

Вертикальные разрезы.Область бугров и ретромолярная область.Методики костной регенерации с направленной тканевой регенерацией или без нее.Лоскут Видмана, открытый кюретаж, несмещенные лоскуты, апикально смещенный лоскут при необходимости достижения максимального интерпроксимального закрытия раны

Остеома. Клініка, діагностика, методи лікування.

Остеома у дітей діагностується дуже рідко. Існує у вигляді компактної та губчастої форм, Напочатку розвитку пухлини у дитини чи її батьків скарг немає. Надалі, в залежності від місця знаходження остеоми з'являються скарги: якщо на верхній щелепі - то це диплопія, утруднене дихання через відповідну половину носа; на нижній щелепі - невралгічний біль на вилицевій дузі - обмежене відкривання роту.

Флегмона челюстно-лицевой области. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области. Часть 1.

Флегмона челюстно-лицевой области. Флегмона. Разлитой гнойный или гнойно-воспалительный процесс, имеющий тенденцию к распространению по клетчатке с поражением новых анатомических структур.

Лікування опіків.

Протишокову терапію треба проводити всім дням із площиною опіків більше 10% поверхні тіла та дітям до 3-х років з опіками більше 5% поверхні тіла.

Лімфангіома. Клініка, діагностика, диф. діагностика, методи лікування.

Лімфангіома — пухлина дизембріогенного характеру, що походить із лімфатичних судин. Виявляється вона з народження дитини. Часто локалізується в м’яких тканинах обличчя, шиї і рідше язика. За клініко-морфологічною картиною розрізняють капілярно-кавернозну, кавернозну та кістозно-кавернозну форми лімфангіоми. Пухлина характеризується повільним, але прогресивним ростом.

Вроджені кісти щелепно-лицевої ділянки. Лікування кіст.

Хірургічне видалення разом із оболонкою. При локалізації кіст у надбрівній ділянці розріз шкіри робиться паралельно лінії брів, на переніссі — вертикальний. При видаленні кіст, розташованих в цих ділянках, відмічається інтимний зв’язок із окістям, в самій кістці є вдавлення від пухлини.