Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Статистика, особливості онкопедіатрії.

За рік на території України захворюваність злоякісними новоутвореннями становить 1000 дітей. Злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки у дітей складають 10% всіх пухлин цієї локалізації.
Вони розвиваються переважно в періоди швидкого росту обличчя — від З до 4 та від 7 до 11 років.
Особливостями дитячої онкології є:

1) незвичайна структура пухлинних захворювань у дітей: рак у дітей, на відміну від дорослих, зустрічається не частіше, ніж у 6 % спостережень, тоді як саркома — майже в 84%

2) в діагностиці:
— неможливість одержання анамнезу вщ пацієнта, відсутність скарг;
— відносно мала кількість візуально виявляємих пухлин;
— розташування найбільш часто зустрічаємих пухлин у дітей в важкодоступних для дослідження ділянках;
— численна кількість "масок" під якими приховуються злоякісні пухлини;
— необхідність застосування майже у всіх випадках анестезіологічної допомоги при діагностичних дослідженнях;
— особливості, які пов’язані з лікуванням.

3) Виділяють групи ризику дітей:
— діти, родичі яких мали пігментну ксеродермію, ретінобластому;
— діти, народжені першими пологами після 35-40 річного віку матерів;
— діти, матері яких підчас вагітності підлягали рентген дослідженням;
— діти, матері яких перехворіли на краснуху;
— діти, батьки яких мали справу з радіоактивними речовинами;
— діти, яким проводили променеве лікування або рентген дослідження в ранньому віці;
— діти, брати та сестри яких перенесли злоякісні пухлини;
— діти з хворобою Дауна.
До теперішнього часу вивчено понад 100 синдромів, які генетично зв'язані з виникненням пухлин у дітей.

4) Окремо слід зупинитися на проблемах деонтології в дитячій онкології: в зв'язку з тим, що абсолютне число злоякісних пухлин у дітей невелике, батьки, як правило, не знають про можливість їх виникнення у дітей. Таким чином, повідомлення про те, що у дитини підозрюється злоякісна пухлина застає їх не тільки зненацька, але завжди є для них катастрофою.
В більшості випадків злоякісна пухлина виявляється у дитини тоді, коли зовнішньо (принаймні для батьків) вона дитина  виглядає відносно добре, тому ні в якому разі не можна говорити про діагноз, поки останній ще не визначений для самого лікаря.

Система Orphus

Другие статьи

Методи лікування анкілозів СНЩС.

В інших випадках таке втручання проводять у більш пізні строки. В останні роки для усунення мікрогенії використовують методику дистракціонного остерсинтезу (розширення та подовження щелепи), що базується на принципах Елізарова. За цією методикою проводять горизонтальну остеотомію гілки щелепи з послідуючим її розтягуванням до 1,5-2 см.

Функціональні та анатомічні порушення, пов'язані з незрощенням губи та піднебіння.

При вроджених незрощеннях губи та піднебіння порушена безперервність ротового жому, піднебіння скорочене, середня частина глотки розширена, м'язи глоткового кільця недорозвинені, порожнина рота сполучається з порожниною носа. Ці анатомічні порушення призводять до функціональних розладів акту смоктання, ковтання, дихання та звукоутворення.

Непрерывные швы в хирургической стоматологии.

Позволяет лоскуту выдерживать большую нагрузку и обеспечивает лучшее распределение нагрузки на лоскут. Недостатки Основным недостатком непрерывных швов является то, что при разрыве нити лоскут может стать подвиж-ным или шов разойдется вокруг нескольких зубов.

Альвеолит. Артрит височно-нижнечелюстного сустава. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Альвеолит - воспаление стенок лунки после удаления зуба. Этиология. В роли возбудителя альвеолита выступает микрофлора, вегетирующая на слизистой оболочке полости рта, зубодесневых карманах и инфекционно-воспалительных очагах верхушечного пародонта.

Комбінована травма характеризується сполученням декількох видів травм.

Перелом кореня зуба може бути косим, повздовжнім, осколковим та комбінованим на різних рівнях висоти кореня. Клініка при переломах зуба бідна, може бути позитивною перкусія, біль при натискуванні на зуб, виявляється незначна рухливість (в залежності від рівня перелому).

Дефекты области рта.

Дефекты и деформация губ могут возникать вследствие случайной травмы, оперативного вмешательства (по поводу врожденного дефекта, новообразования,свежей травмы, воспаления), перенесенного специфического (сифилис, красная волчанка, сибирская язва и др.) и неспецифического (нома, карбункул, фурункул, флегмона) воспалений.