Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Пухлиноподібні новоутворення кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей. Кісти щелеп. Клінічна картина.

На початку формування радикулярних чи фолікулярних кіст скарги дитини відсутні, лише коли з'являється деформація щелепи, хворий вказує на цей. У випадках нагноєння кіст, скарги відповідають ознакам запального процесу (частіше гострого періоститу).

Альвеолярний паросток деформується поступово, безболісно. Слизова оболонка в кольорі, зазвичай, не змінена. При пальпації виявляється щільне  новоутворення. В разі великих розмірів кісти вестибулярна стінка стає тонкою і  при натисканні прогинається. Цей симптом описують як Дюпюітрена, пластмасової іграшки та ін. Радикулярна кіста характеризується наявністю у  зубному ряді причинного зуба (тимчасового чи постійного), в якому є каріозна  порожнина або він змінений у кольорі.

Перкусія цього зубу болісна, може відмічатися його рухомість. При фолікулярній кісті постійний зуб може бути  відсутнім. Для підтвердження діагнозу проводять рентгенографію щелепи у необхідній укладці (на нижній щелепі — за Генішем, на верхній — внутрішньоротові знімки: прицільний та у аксіальній проекції). Характерною ознакою кіст щелеп є гомогенне просвітлення кістки округлої форми з чіткими межами.

При радикулярній кісті у порожнині її знаходяться корені причинного  зубу, при фолікулярній — фолікул постійного зуба. Диференційна  рентгенодіагностика радикулярних кіст, які походять з тимчасових зубів,  грунтується на тому, що у тимчасовому зубі є каріозна порожнина, корені його  занурені в осередок розрідження кістки округлої форми, а фолікул постійного  зуба знаходиться поза ділянкою просвітлення. Утруднення при рентгенодіагностиці можуть виникати при диференціації радикулярної  зубоутримуючої кісти, яка походить від тимчасового зубу, та фолікулярної кісти від фолікула постійного зубу.

В тому випадку, коли тінь кісти проекційно  накладається на фолікул, діагноз уточнюють лише при операції. При  радикулярній кісті від тимчасового зубу фолікул постійного прикритий оболонкою кісти, при фолікулярній кісті його коронка звернена у її порожнину,  а оболонка фіксована до шийки зубу. Додатковим методом дослідження є  проведення пункційної біопсії із визначенням характеру пунктату. Останній  повинен утримувати кристали холестерину, які виблискують під променем світла. Однак наявність кристалів холестерину не є патогномонічною ознакою запальних кіст щелеп. Вони можуть зустрічатися також у пунктаті амелобластоми.
Для діагностики щелепних кіст в останній час застосовують ультразвукове дослідження. За Отриманими ехограмами визначають розміри кісти та глибину локалізації.

Диференційна діагностика
Диференційна діагностика за клінічними ознаками повинна проводитися з усіма пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями щелеп. Клініко- рентгенологічна диференційна діагностика звужує коло новоутворень. До них відносяться: амелобластоми, радикулярні та фолікулярні кісти (між собою), кістозна форма остеобластокластоми.
Парадентальні (ретромолярні), епідермоїдні (холестеатома, кератокіста, дермоїд), неодонтогенні - фісуральні кісти, а також травматичні в практиці дитячого хірурга-стоматолога зустрічаються вкрай рідко.

Лікування
При лікуванні кіст щелеп у дітей застосовують дві методики операції — цистотомія та цистектомія — операція Брамена.

Система Orphus

Другие статьи

Кісти під язикових слинних залоз.

Під язикові слинні залози посідають друге місце по кількості уражень кістозними процесами. Це обумовлено анатомо-фізіологічними особливостями: протоки залози вертикальні, короткі, їх буває до 12, розташовані під язиком, де залоза зазнає найбільшої травматизації особливо під час їжі.

Принципы ушивания в хирургической стоматологии и пародонтологии.

Необходимо использовать острые шовные ножницы. Для приподнимания нитей при расположении последних в бороздке или при плотном прижимании к тканям удобно пользоваться зондом для выявления отложений и кариеса (№23). Это позволит предотвратить повреждение тканей и избежать возникновения боли у пациента.

Артроз височно-нижнечелюстного сустава. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Артроз височно-нижнечелюстного сустава (деформирующий артрит, артрозоартрит) — воспалительно-дегенеративный процесс, приводящий к выраженным морфофункциональным нарушениям в суставе.

Направленная тканевая регенерация.

В идеале цель пародонтологического лечения заключается в регенерации утерянных тканей, участвующих в поддержке зуба (кость, цемент и пародонтальная связка). Для достижения этой цели необходимо предотвратить апикальную пролиферацию и миграцию эпителия (Stahl, 1977, 1986).

Методи та принципи операцій на губі.

Строки хірургічного втручання на губі визначають вид незрощення та загальний стан дитини. Одностороннє незрощення губи оперують з трьох місяців, двосторонні незрощення — з шести місяців; до одного року бажано провести хейлопластику.

Заболевания слюнных желез. Болезнь (синдром) Микулича.

Болезнь Микулича (сип.: лимфоцитарная опухоль, лимфомиелоидный сиалоз, лимфоматоз и гранулематоз слюнных желез, аллергический ретикулоэпителиальный сиалоз Микулича) увеличение больших слюнных и слезных желез.