Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Принципи та методи хірургічного лікування вроджених незрощень піднебіння.

Основним принципом щадячої ураностафілопластики є виключення найбільш травматичних етапів її — інтерламінарної остеотомії і мезофаринго-констрикції -використання лише ефективної ретротранспозиції м'якотканиних шарів піднебіння.

Основні етапи щадячої ураностафілопластики за Л.В. Харьковим такі: — проводять викроювання слизово-окісних клаптів (В залежності від незрощення. Один — при незрощеннях 1/3 твердого та м'якого піднебіння, два - при всіх інших видах дефектів). Відшаровують ці клапті до межі твердого та м'якого піднебіння, після чого відділяють їх від краю горизонтальної платівки піднебінної кістки. Задню стінку піднебінного отвору остеотомують та виводять судинно-нервовий пучок, що надає мобільність клаптю. Тупо, з крючка крило-піднебінного відростку основної кістки, знімають m.tensor veli palatini, чим досягається максимальне переміщення тканин піднебіння назад у ретроположення.

Далі проводиться освіження країв незрощення та пошарове накладання швів кетгутом та поліамідною ниткою. Рани в крило-щелепних ділянках ушиваються кетгутом з врахуванням ретротранспозиції піднебіння. Слизово-окісний піднебінний клапоть фіксується до кісткового остова піднебіння клеєм КЛ-3 або захисною платівкою. Дефект в передньому відділі піднебіння закривається за допомогою перевернутих на 180 клаптів, або клаптів по М.Д.Дубову, Б.Д.Кабакову, або клаптем на ніжці зі сторони слизової верхньої губи.

Проведення ураностафілопластики щадячим методом дозволяє в деяких випадках (при сприятливому вихідному загальному і місцевому статусі) проводити одночасно і хейлопластику. При цьому втручання починається з операції на піднебінні і закінчується хейлопластикою по одній з існуючих методик ( Л. М. Обухової, О. О. Лімберга, Д. Міларда або їх модифікацій). Само по собі сполучення цих двох операцій безумовно є логічним, але лише в тому випадку, коли уранопластика проводиться найменш травматичним способом, коли реально оцінено вихідний загальний стан дитини та його місцевий статус, коли гарантується проведення операції і періоду післяопераційної інтенсивної терапії досвідченим спеціалістом — анестезіологом, коли на етапах реабілітації забезпечується постійне лікування дитини у ортодонта.

Вказаний спосіб лікування вроджених незрощень верхньої губи та піднебіння має певні переваги:

1) Одномоментна хейлоураностафілопластика скорочує кількість оперативних втручань у дітей з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, що забезпечує виражений економічний ефект (значне скорочення ліжко-днів," витратних матеріалів та медикаментів).

2) Запропонований спосіб лікування забезпечує ранню медичну та соціальну реабілітацію цієї групи хворих.

3) Спосіб операції відрізняється відсутністю травматичних етапів, які негативно відображаються на розвитку та рості верхньої щелепи.

4) Запропонований спосіб ураностафілопластики передбачає ефективну ретротранспозицію тканин піднебіння і відсутність натягування клаптів по середній лінії на межі твердого і м'якого піднебіння, що покращує результати лікування.

5) Спосіб виключає застосування кісткових трансплантатів, шкірних трансплантатів, для виготовлення та використання яких необхідні додаткові матеріальні витрати та час.

Таким чином, при одномоментній хейлоураностафілопластиці на 10—15 днів скорочується перебування хворого в стаціонарі, оскільки виключається повторна госпіталізація для проведення уранопластики. Проведена у ранньому віці вона забезпечує правильне формування мови навіть без занять з логопедом, а використання запропонованого способу ретротранспозиції піднебіння забезпечує стійкий анатомічний та функціональний ефект без проведення традиційних травматичних втручань на кістці, що негативно відбивається на розвитку верхньої щелепи. Найбільш важливою з переваг є рання соціальна та медична реабілітація хворих. Дослідження перевірки результатів лікування дітей з вродженими незрощеннями піднебіння в ранньому віці за щадячими методиками доводять ефективність останніх, що аргументує доцільність їх застосування.

Система Orphus

Другие статьи

Лікування опіків.

Протишокову терапію треба проводити всім дням із площиною опіків більше 10% поверхні тіла та дітям до 3-х років з опіками більше 5% поверхні тіла.

Гайморит. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Гайморит. Гайморит одонтогенный (верхнечелюстной синусит) — воспаление стенок верхнечелюстной пазухи, возникновение которого связано с распространением инфекционно-воспалительного процесса из очагов одонтогенной инфекции верхней челюсти либо

Характеристики идеального шовного материала.

Ни один современный материал не соответствует всем перечисленным критериям. Ближе всего к идеалу подошел викрил с покрытием (coated Vicryl). В таблице представлены различные шовные материалы, используемые в пародонтологии, - натуральные, синтетические, резорбируемые (разрушаются под действием энзимов или в результате гидролиза)

Нерезорбируемые мембраны. Часть 1.

В настоящее время единственным нерезорбируемым материалом для НТР является расширенный политетрафторэтилен (ПТФЭ), который производит фирма W.L. Gore & Associates. Он представляет собой биосовместимый пористый материал, состоящий из двух уникальных микропористых слоев. Один из них представляет собой открытую микроструктуру в области

Ушивание надкостницы.

Ушивание с захватом надкостницы требует хороших мануальных навыков как при работе с лоскутом, так и с шовным материалом. При выполнении данной методики необходимо пользоваться маленькими иглами (Р-3), тонкими нитями (от 4-0 до 6-0) и соответствующим иглодержателем. Техника При наложении швов с захватом надкостницы используют 5 приемов (Chaiken, 1977)

Остеобластокластома. Клініка, діагностика, методи лікування.

Остеобластокластома — пухлина, що походить з кісткової тканини. Напочатку розвитку пухлини скарг у дитини немає. Інколи може рано з'являтися біль в зубах, що знаходяться в пухлині; по мірі росту пухлини ускладнюється відкривання рота (якщо вона знаходиться біля суглобу), з’являється біль при жуванні.