Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Перевірки санітарно-епідеміологічного режиму з метою профілактики зараження медичного персоналу ВІЛ.

На сьогодні в Україні немає лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), який не надавав би медичну допомогу — при пологах, оперативному лікуванні, вакцинації, стоматологічних послугах тощо — ВІЛ-позитивним пацієнтам. Діяльність медичного працівника так чи так пов’язана з можливістю контактування з інфікованими матеріалами — кров’ю, виділеннями зі статевих органів, іншими рідинами організму, які можуть містити збудників хвороб, зокрема і ВІЛ. За період епідемії ВІЛ-інфекції в Україні зареєстровано три випадки інфікування ВІЛ медичних працівників підчас виконання ними професійних обов’язків.

Від загальної кількості травмованих медпрацівників 80% становлять медичні сестри, найчастіший вид травм яких — прокол шкіри маніпуляційною голкою (зазвичай, підчас її утилізації). Існує низка законодавчих документів, з якими мають бути добре обізнані всі медичні працівники, особливо медичні сестри (зокрема спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Державного департаменту України з питань виконання покарань. Міністерства праці та соціальної політики України «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-Інфікованих дітей та їх сімей» від 23.1 J.2007 № 740/і030/4154/32і/б14а; далі — Наказ № 740). Такі документи чітко регламентують дії медичного персоналу з організації санітар- но-епідеміологічного режиму в ЛПЗ з метою запобігання інфікування хворобами, які передаються з кров’ю та іншими рідинами організму, визначають конкретні дії, до яких необхідно вдаватися у разі отримання травми та щоб уникнути аварійних ситуацій.

Але, як свідчить практика, під час перевірок лікувально-профілактичних закладів виникає низка проблемних питань, які не дуже чітко виписані у нормативних документах, проте часто потребують практичного розв’язання, конкретних знань та заходів реагування. Отже, розглянемо ті два напрями, які найчастіше перевіряють у ЛПЗ з метою профілактики професійного зараження ВІЛ. Коли постконтактна профілактика є найефективнішою? Стійке ураження лімфатичної системи ВІЛ відбувається протягом 48 годин після потрапляння вірусу до кровотоку З огляду на це постконтактну профілактику необхідно розпочати якомога раніше, бажано не пізніше ніж 24 години з моменту травми. Найбільш ефективною вважається профілактика, розпочата у перші 2 години після отриманої медпрацівником травми

Система Orphus

Другие статьи

Использование перчаток.

Во-первых, как известно, медицинские перчатки сделаны не из металла, и поэтому они не в силах защитить кожу от острых предметов. Единственный способ создать некий «запас прочности» - надевать одновременно две пары. Установлено, что абсолютно непроницаемых для микроорганизмов перчаток не существует.

Гигиенические основы профилактики внутрибольничных инфекций. Часть 2.

Создание крупных больничных комплексов со своеобразной экологией, которую определяют многочисленность контингента больных (преимущественно ослабленных) и медицинского персонала, постоянно и тесно общающегося с больными; интенсивные миграционные процессы; замкнутость окружающей среды (палаты для больных, кабинеты для диагностики и лечебных процедур); своеобразие микробиологической характеристики (циркуляция ряда штаммов условно-патогенных микроорганизмов).

Стерилизация стоматологического инструментария: еще раз о защите здоровья пациентов и персонала.

В настоящее время при открытии новой и работе уже существующей клиники безусловным должно стать правило: «Все инструменты, пред­назначенные для хирургического вмешательства, прокалывающие кожу, контактирующие с кровью, должны быть подвергнуты дезин­фекции и стерилизации». Кроме того, обязательным должно стать проведение

Антисептические средства в стоматологии.Окислители.

Окислители (калия перманганат и водорода пероксид) способны отщеплять атомарный кислород, являющийся активным окислителем, обладают антисептическим и дезодорирующим действием.

Хлорактивні препарати першого, другого, третього покоління.

Хлорактивні препарати першого покоління (хлорне вапно, гіпохлоріти кальцію, натрію, Неохлор ). Антимікробна активність пов’язана з утворенням у водних розчинах хлорнуватистої кислоти, що також

Гигиенические основы профилактики внутрибольничных инфекций. Часть 1.

Любая инфекция доставляет немалo страданий больному. Осложнения иногда возникают по вине самого больного, несвоевременно обратившегося за медицинской помощью. Но случается и так, что помощь оказана специалистом высокой квалификации вовремя и в полном объеме, а больной не идет на поправку, его состояние вызывает тревогу.