Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Перевірка знань працівників та відповідної документації лікувально-профілактичного закладу.

Перевірка знань працівників лікувально-профілактичного закладу Медичні працівники обов’язково мають бути проінформовані про алгоритм дій на випадок аварійної ситуації — правила оброблення на випадок контакту, куди та коли звертатися, які препарати приймати, де саме вони зберігаються. Зауважимо, що знання та уважність медичного працівника є найважливішою складовою профілактики професійного зараження, тому важливим буде регулярне оновлення цих знань.

Медпрацівник, який отримує профілактичні препарати, повинен:

• контролювати показники біохімії крові

• пройти обстеження на ВІЛ через З та 6 місяців від отримання травми

• відмовитися від донорства та грудного вигодовування на 6 місяців

Перевірка відповідної документації лікувально-профілактичного закладу Оскільки робота з профілактики професійного зараження ВІЛ, проведена у ЛПЗ, має обов’язково відбиватись у документах, документація зазвичай є обов’язковим об’єктом перевірки, з огляду на підвищену увагу до санітарно-епідеміологічного режиму та на можливе професійне зараження хворобами, які передаються через кров та інші рідини організму, перевіряти можуть наявність та належне ведення таких документів:

• розпорядчі та регламентуючі накази, інструкції, рекомендації, алгоритми дій у випадку аварії, схеми сповіщення керівництва та персоналу тощо;

• пов’язані з інструктажами журнали реєстрації вступних, періодичних (не рідше ніж раз на рік) інструктажів, журнал проходження інших форм навчання з профілактики професійного інфікування тощо;

• реєстраційні журнал реєстрації аварійних ситуацій, журнал реєстрації контактів з кров’ю ВІЛ-позитивних пацієнтів тощо.

Система Orphus

Другие статьи

Порядок проведення генерального прибирання. Часть 1.

Порядок проведення генерального прибирання {далі — Порядок) визначає правила організації і проведення генерального прибирання процедурного, перев’язувального, оглядового кабінетів, приміщень маніпуляційної та операційної.

Застережені заходи при роботі із засобом. Загальні застереження при роботі із засобом.

Застережені заходи при роботі із засобом. Загальні застереження при роботі із засобом.

Европейский стандарт обработки рук, EN-1500

Снимаются с рук все украшения, часы, поскольку они затрудняют удаление микроорганизмов. Руки намыливаются, затем ополаскиваются тёплой проточной водой и всё повторяется сначала. Каждое движение повторяется не менее 5 раз. Обработка рук осуществляется в течение 30 секунд - 1 минуты.

Антисептические средства в стоматологии.Кислоты и щелочи.

Кислоты и щелочи взаимодействуют с белками кожи, слизистых оболочек и микроорганизмов, образуя альбуминаты, оказывают антисептическое действие, влияют на состояние поверхностных тканей.

Характеристика дезінфікуючих засобів. Поверхнево-активні речовини (ПАР, амфотензиди).

Група хімічних сполук  і речовин серед яких по спроможності іонізувати у водних розчинах розрізняють катіонні, аніонні, амфолітні і неіоногенні речовини. Вони

Гигиенические основы профилактики внутрибольничных инфекций. Часть 2.

Создание крупных больничных комплексов со своеобразной экологией, которую определяют многочисленность контингента больных (преимущественно ослабленных) и медицинского персонала, постоянно и тесно общающегося с больными; интенсивные миграционные процессы; замкнутость окружающей среды (палаты для больных, кабинеты для диагностики и лечебных процедур); своеобразие микробиологической характеристики (циркуляция ряда штаммов условно-патогенных микроорганизмов).