Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Перевірка знань працівників та відповідної документації лікувально-профілактичного закладу.

Перевірка знань працівників лікувально-профілактичного закладу Медичні працівники обов’язково мають бути проінформовані про алгоритм дій на випадок аварійної ситуації — правила оброблення на випадок контакту, куди та коли звертатися, які препарати приймати, де саме вони зберігаються. Зауважимо, що знання та уважність медичного працівника є найважливішою складовою профілактики професійного зараження, тому важливим буде регулярне оновлення цих знань.

Медпрацівник, який отримує профілактичні препарати, повинен:

• контролювати показники біохімії крові

• пройти обстеження на ВІЛ через З та 6 місяців від отримання травми

• відмовитися від донорства та грудного вигодовування на 6 місяців

Перевірка відповідної документації лікувально-профілактичного закладу Оскільки робота з профілактики професійного зараження ВІЛ, проведена у ЛПЗ, має обов’язково відбиватись у документах, документація зазвичай є обов’язковим об’єктом перевірки, з огляду на підвищену увагу до санітарно-епідеміологічного режиму та на можливе професійне зараження хворобами, які передаються через кров та інші рідини організму, перевіряти можуть наявність та належне ведення таких документів:

• розпорядчі та регламентуючі накази, інструкції, рекомендації, алгоритми дій у випадку аварії, схеми сповіщення керівництва та персоналу тощо;

• пов’язані з інструктажами журнали реєстрації вступних, періодичних (не рідше ніж раз на рік) інструктажів, журнал проходження інших форм навчання з профілактики професійного інфікування тощо;

• реєстраційні журнал реєстрації аварійних ситуацій, журнал реєстрації контактів з кров’ю ВІЛ-позитивних пацієнтів тощо.

Система Orphus

Другие статьи

Порядок проведення генерального прибирання. Часть 1.

Порядок проведення генерального прибирання {далі — Порядок) визначає правила організації і проведення генерального прибирання процедурного, перев’язувального, оглядового кабінетів, приміщень маніпуляційної та операційної.

Предотвращение заражения работников в медицинском учреждении.

Меры предосторожности при поражениях, контактах с кровью, другими биологическими материалами.  Любое повреждение кожи, слизистых оболочек, загрязнение их биологическими материалам пациента, во время

Антисептики в стоматологии. Катионные детергенты.

Катионные детергенты (мирамистин*, этоний*) обладают высокой поверхностной активностью, накапливаются на поверхности раздела фаз, нарушают проницаемость клеточной оболочки и вызывают гибель

Хімічні засоби знезараження. Механізм дії дезінфікуючих речовин на мікроорганізми.

Як показали спостереження, дезінфікуючі речовини мають найбільшу здатність до проникнення всередину клітин у тому випадку, коли вони знаходяться у розчині. Навпаки у твердому вигляді вони майже цілком

Гигиена рук - составная часть стратегии профилактики нозокомиальных инфекций.

Медицинские эксперты подсчитали, что ежегодно только в одной Германии почти миллион пациентов, посещающие клиники, инфицируются в них внутрибольничными инфекциями. Это опасная тенденция!
Несмотря на техническую оснащенность, в медицинe, как и прежде, руки представляют риск №1 переноса инфекции, 80% инфекции передается руками!

Загальні поняття про дезінфекція методи і способи дезінфекції.

Дезінфекція (від франц. des - від’ємна приставка та лат. infection - інфекція) - це процес знищення патогенних (хвороботворних) мікроорганізмів в оточуючому людину середовищі.. Дезінфекція, або знезаражування, має на