Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Перевірка технічної готовності лікувально-профілактичного закладу.

Безперечно, основою забезпечення професійної безпеки медичних працівників є справна матеріально-технічна база та повна технічна готовність ЛПЗ до надання медичних послуг населенню. Зауважимо, що адміністрація ЛПЗ несе відповідальність за забезпечення необхідної кількості засобів, потрібних для створення безпечних умов роботи, зокрема:

• одноразові шприці та системи для інфузій у кількості та асортименті, що відповідає потребам кожного конкретного ЛПЗ;

• засоби індивідуального захисту для медичних працівників (рукавички, маски, захисні екрани, окуляри, вологостійкі халати, фартухи);

• контейнери для утилізації медичних відходів та дезінфекції гострого інструменту;

• медикаменти, необхідні для надання першої невідкладної допомоги медичним працівникам.

• Звіт про аварійну ситуацію

Якщо у лікувально-профілактичному закладі сталася аварійна ситуація, про це необхідно скласти звіт. У звіті вказують час травмування, вид травми (укол, поріз, укус, оцарапування та інше), інфекційний матеріал (вид рідини, який потрапив чи міг потрапити до рани), оцінюють ступінь ризику вказують, яких заходів з надання першої невідкладної допомоги було вжито Перевірити можуть і наявність антиретровірусних препаратів для екстреної профілактики ВІЛ-інфекції на випадок травмування медичного працівника.

Антиретровірусні препарати мають бути цілодобово доступні. За їх терміном придатності та своєчасною заміною, поповненням має бути встановлено суворий контроль. Разом з такими препаратами також має зберігатись інструкція із застосування з вказівкою щодо дозування, кратності, тривалості прийому та можливих побічних ефектів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Відповідно до Універсальних методів професійної профілактики інфекцій, що передаються через кров, у тому числі ВІЛ- інфекції (додаток 1 до пункту 1.7 Інструкції про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, затвердженої Наказом № 740), відповідальність за використання захисних засобів та дотримання правил техніки безпеки повністю лежить на працівниках.

Система Orphus

Другие статьи

Антисептика рук. Типичные ошибки.

Руки можно мыть только после антисептической обработки. Грубые загрязнения предварительно удаляют смоченной антисептиком одноразовой салфеткой.

Предотвращение заражения работников в медицинском учреждении.

Меры предосторожности при поражениях, контактах с кровью, другими биологическими материалами.  Любое повреждение кожи, слизистых оболочек, загрязнение их биологическими материалам пациента, во время

Порядок проведення генерального прибирання. Часть 2.

Після закінчення дезінфекції вимити руки, надягти чистий стерильний халат, головний убір, маску, рукавиці і протерти дезінфекційним розчином взуття.

Пробы на качество предстерилизационной обработки инструментов.

а) С сернокислым бензидином: 0,025 г сернокислого бензндина растворяют в 5 мл 50% уксусной кислоты; перед исследованием добавляют 5 мл 3% перекиси водорода. 3 капли приготовленного раствора, наносят на изделие. Раствор готовят ежедневно.

Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала

Общие положения
     1.1.Настоящие Санитарные Правила вводятся в действие с момента их опубликования вместо «Правил устройства и эксплуатации стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий» № 469-64.    _   
     1.2. Санитарные Правила предназначены для главных врачей стоматологических поликлиник, заведующих стоматологическими отделениями, кабинетами и зуботехническими лабораториями, врачей-стоматологов и зубных техников, архитекторов.

ID 212 forte Средство для дезинфекции инструментов.

ID212 forte представляет собой высокоэффективный, не содержащий альдегид концентрат для одновременной дезинфекции и очистки стоматологического инструмента (зеркал, зондов, пинцетов, щипцов и.тд.). Другой областью применения является