Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Особливості злоякісних новоутворень кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей.

Злоякісні пухлини кісток у дітей частіше зустрічаються в періоді швидкого росту обличчя — від 3—4 до 7—16 років. Для своєчасного та вірного розпізнавання пухлин щелеп необхідно застосовувати комплексне діагностичне обстеження. Сюди входить ретельний та цілеспрямований збір анамнезу, візуальне та пальпаторне дослідження, ріноскопія, обзорна та прицільна рентгенографія, пошарове рентгенологічне обстеження кісток обличчя, цитологічне та гістологічне дослідження, радіоізотопна діагностика та ін. Весь цей комплекс обстеження дозволяє первинно веріфікувати пухлину (тобто ідентифікувати її).

Обстеження хворого починається з докладного збору анамнезу. Необхідно визначити початок та перебіг захворювання, характер росту пухлини. Швидкий розвиток процесу без гострих початкових явищ майже завжди говорить про його злоякісність. Гострий початок з підвищенням температури тіла, який супроводжується болем в ділянці однієї з щелеп, більше говорить за запальний процес. Однак іноді і злоякісні пухлини при наявності розпаду можуть інфікуватися та давати картину гострого запалення.

Поява гнійно-кров'янистих виділень з носу, порушення носового дихання є вірним діагностичним симптомом злоякісного процесу в гайморовій або носовій порожнині.

Поява рухливості зубів, виразок, які не загоюються в ділянці видаленого зуба, говорить про ураження пухлиною альвеолярного відростка щелепи.

Слід звертати увагу на стан покровів над пухлиною, їх колір, характер пухлинної сітки, якщо її можна побачити. На ранніх стадіях захворювання шкірні покрови над пухлиною не змінені, при поширених пухлинах, частіше при саркомах, визначається розширена регіонарна венозна сітка. Перевіряється носове дихання, яке частіше буває утрудненим на стороні ураження, наявність та характер виділень з носу.

Ріноскопія при пухлинах верхньої щелепи дає можливість встановити причину 56 носових кровотеч, гнійних виділень, утруднення носового дихання. Для повного обстеження проводять передню та задню ріноскопію. У всіх випадках для підтвердження діагнозу злоякісної пухлини кісток проводять рентгенобстеження табіопсію.

До рентгенобстеження відноситься звичайна рентгенографія. Рентгенологічними ознаками злоякісних пухлин кісток є наявність інтенсивних тіней із нечіткими межами "спікули".

Томографія пошарове рентгенологічне дослідження кісток, що дозволяє виявити рівень локалізації пухлини і в певній мірі її об'єм.

Комп'ютерна томографія, яка надає кількісну інформацію про розміри, взаємовідносини пухлини до навколишніх тканин. Комп'ютерна томографія супроводжується дозою опромінення більшою, ніж звичайне рентгенобстеження, це треба враховувати при обстеженні дитини.

Ядерно-магнітне дослідження базується на можливості зміни реакції ядер водню, що містяться переважно в тканинній рідині, або жировій клітковині у відповідь на радіочастотні імпульси у стабільному магнітному полі. 'За допомогою цього метода дослідження можливо встановити анатомо-топографічні "взаємовідносини "пухлини з навколишніми тканинами, об'єм новоутворення, визначити хірургічну тактику. На ядерно-магнітних томограмах краще диференцюються судини, лімфатичні вузли в м'яких тканинах, ніж при комп 'ютерній томографії. Крім того, цей вид дослідження дозволяє встановити і бохімічний склад тканин: утримання в них метаболітів фосфора, триглицеридів, амінокіслот, сахарів.

Радіонуклідний метод допомагає відповісти на питання: яка це пухлина — "добра" чи "зла". На початку 40-х років нашого століття Маршак та Марінеллі повідомили про успішне використання радіоактивного фосфору (Р 32) в діагностиці меланом, раку шкіри. Р 32дає можливість виявити злоякісне новоутворення не тільки в кістці, але і в м'яких тканинах. Найбільше накопичення Р ° відбувається в тканинах з малодиференційованими клітинами, де він утримується протягом 2-х діб.

При предпухлинних процесах ступінь накопичення Р 32; менша, а при гострих запальних процесах Р 32; поглинається запальними тканинами і утримується там лише 24 години. Потім інтенсивність накопичення ізотопа знижується до рівня показників здорових тканин. За останні роки радіонуклідна діагностика має певні досягнення, а саме: створений комплекс радіофармацевтичних препаратів, які тропні до визначених органів та тканин. Це дає змогу адекватно оцінити їх функціональний стан.

Остаточно встановити діагноз можливо лише після проведення біопсії. Не можливо встановлення діагнозу віддавати на откуп гістологам. Тому що морфологічна характеристика пухлини — це лише одна із ознак злоякісного росту. Атипізм і швидкий ріст можуть супроводжувати звичайний розвиток тканин дитини. Тобто, крітерії злоякісності при проведенні патопстологічного дослідження у дітей вкрай відносне. Розрізняють пункційну або ексцизійну та інцизійну біопсії.

Ексцизійна біопсія— хірургічне видалення всього патологічного вогнища.
Інцизійна — висічення одного або кількох ділянок пухлини.
Пункційна — випадкова біопсія, яка здійснюється спеціального голкою з
мадреном (наприклад, голка Медвинського та її модифікації) на глибині пухлини.

Зазвичай матеріале для пат. гістологічного дослідження видобувається небагато,
але достатньо для визначення злоякісних ознак.

Система Orphus

Другие статьи

Нерезорбируемые мембраны. Часть 2.

1. Старайтесь обеспечить стерильность материала. 2. Выберите форму, которая наиболее оптимально закрывает дефект. 3. Придайте мембране нужную форму с помощью ножниц. Избегайте создания острых краев.

Ультразвуковой силовой генератор создан, чтобы заменить все вращающиеся инструменты?

Основное, за что критикуют уль­тразвуковую хирургию, это то, что она требует больше времени. В ре­зультате, при удлинении времени хирургических операций снижает­ся ежедневная «пропускная способ­ность».

Перелом нижньої щелепи.

До 2,5 років частіше зустрічається перелом альвеолярного паростка за типом "зеленої гілки", які швидко загоюються і не потребують негайної репозиції.

Фурункул. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула или сальной железы с вовлечением в процесс окружающих и подлежащих тканей. На лице фурункулы локализуются в зоне роста волос: на верхней и нижней губе, подбородке, в околоушно-жевательной, поднижнечелюстной и лобной областях.

Післяопераційне ведення хворих, що перенесли операцію на піднебінні.

У ранньому післяопераційному періоді проводиться антибактеріальна, десенсибілізуюча, протибольова та симптоматична індивідуальна терапія. Першу перев'язку проводять на другий день після операції (замінюють йодоформний тампон під пластинкою), щоб перевірити, як лежать клапті, чи не передавлені вони.

Класифікація пошкоджень твердих тканин ЩЛД у дітей.

Переломи кісток обличчя: Вилицевого комплексу: вилицева кістка; вилицева дуга (із зміщенням та без, з косметичними порушеннями, з функціональними порушеннями, з косметичними та функціональними порушеннями).