Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Обгрунтування ранніх строків хірургічного втручання на піднебінні

В останнє двадцятиріччя відзначена явна тенденція вітчизняних та закордонних хірургів проводити оперативні втручання на піднебінні в більш ранні строки — з 2-3 років.

Цьому сприяли наступні причини:

1) аналіз історій хвороб, бесід з батьками, динаміка спостереження за непрооперованими дітьми показали, що в період з 2—3 років до 6—7 років дитина з неоперованим незрощенням переносить значні страждання, котрі виникають більшою частиною не через деформацію зубного ряду після уранопластики, а в першу чергу через незрозумілу для співрозмовника мову. Вже в дитячому садку, де словесне спілкування зі своїми однолітками є найбільшою радістю і привілеєю, така дитина викликає посмішки, її дражнять, не беруть гратися і т.п.. Все це формує негативістичні риси характеру, замкненість, нерішучість, що приносить дитині страждання. Ці роки накладають тяжкий слід на подальше формування характеру вже дорослої людини, про що свідчить аналіз професійного становлення таких дітей. Якщо навіть теоретично уявити собі, що всі діти з незрощенням піднебіння будуть оточені високим ступенем уваги в суспільстві, де вони знаходяться, їм будуть створені оптимальні умови для передопераційних занять з логопедом, лікування у ортодонта та ін., навіть тоді нема підстав для того, щоб оперувати дитину пізніше;

2) в силу великого значення комунікабельності в наш час повноцінність мови є головним фактором з становленні людини, в його соціальному, громадянському розумінні;

3) однією з головних причин того, що у нас в країні та довгі десятиріччя за кордоном, дітей з незрощенням оперують в ранні строки, є збільшення з кожним роком фонових захворювань у дитини з таким дефектом, що є причиною затримки медичної реабілітації таких дітей. Частота та ступінь важкості захворювань верхніх дихальних шляхів, ЛОР-органів та серцево-судинної системи знаходяться в прямій залежності від віку дитини з незрощенням губи та піднебіння;

4) проведені імунологічні, антропометричні, біохімічні дослідження показують, що соматичний стан дитини, а також місцеві умови для проведення ураностафілопластики є найбільш сприятливими в віці 2—3 років, що відповідає часу формування основних мовних механізмів. Це не означає, що кожна дитина з незрощенням у цьому віці готова до операції, однак до цього періоду слід прагнути закінчити підготовку дитини до хірургічного втручання;

5) серед групи практично здорових дітей ті або інші деформації щелеп або зубних рядів зустрічаються в 68—79% випадків, у зв'язку з чим деформація щелеп у дітей з незрощенням піднебіння в післяопераційному періоді зведена до мінімуму за рахунок перед- та післяопераційного ортопедичного лікування та щадячих методик ураностафілопластики та не домінують серед усієї популяції хворих;

6) серед усіх інших рівних умов існуючі деформації в післяопераційному періоді, які потребують ортопедичної допомоги, настають в тій або іншій мірі в будь-якому дошкільному віці, однак дитина завжди буде у виграші, якщо ці деформації будуть усунені на фоні правильної мови, коли один з самих маніфестуючих симптомів незрощень — порушення мови — буде ліквідовано.

Система Orphus

Другие статьи

Газовая гангрена. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Газовая гангрена — анаэробная инфекция, которая характеризуется интенсивным развитием некроза (гангрены) тканей с образованием в них пузырьков газа, обширным поражением мышц, сильнейшей интоксикацией организма и слабо выраженной местной воспалительной реакцией.

Гипосаливация. Свищ слюнной. Сиаладенит.

Гипосаливация — снижение секреторной функции больших и малых слюнных желез вплоть до ее прекращения (ксеростомия - сухой рот) (син.: гипосиалия, олигонтиализм, олигосиалия).

Пухлиноподібні новоутворення м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Атерома, невус.

Атерома — це ретенційна кіста сальної залози шкіри. Зустрічаються частіше у віці 12-14 років. Розвивається внаслідок закупорки салом зовнішнього отвору вивідного протоку залози. Це відбувається після травми стінки протоку. Оболонка атероми складається з плаского епітелію та сполучної тканини.

Класифікація та клінічна картина незрощення піднебіння.

Скарги та клінічна картина при вроджених незрощеннях піднебіння мають характерні ознаки. Так, мати дитини із незрощенням піднебіння, крім дефекту тканин піднебіння відмічає, що під час годування їжа потрапляє у ніс, виникає кашель, дитина захлинається.

Кісти підщелепної слинної залози. Кісти привушної слинної залози.

Кісти підщелепної С.З. у дітей зустрічаються дуже рідко. Скарги будуть такими ж як при попередніх кістах з іншою локалізацією. В підщелепній ділянці виявляється новоутворення м’яко-еластичної консистенції, із чіткими контурами, безболісне при пальпації. Шкіра над ним незмінена в кольорі.

Підготовка дитини з вродженим незрощенням піднебіння до операції ураностафлопластики.

При плануванні ураностафілопластики під ендоназальним інтубаційним наркозом необхідно провести наступні дослідження: