Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


  Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


З метою дотримання вимог Постанови КМУ від 23.05.2001 р. № 559 – Постанова КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особових медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559, зі змінами та доповненнями.

НАКАЗУЮ:

 1. Працівники лікарської стоматологічної амбулаторії www.32shop.com.ua,  влаштовуючись на роботу, проходять медичне обстеження, а надалі періодичний медичний огляд. Результати обстеження заносяться в особову медичну книжку,  що дає право на допуск до роботи.
 2. За організацію, своєчасність медичних оглядів та їх проходження працівниками, допуск працівників до роботи без наявності необхідного медичного висновку відповідальність несе роботодавець.
 3. Особи, у яких виявлені інфекційні хвороби, направляються на  лікування  або санацію.  Допуск цих осіб до роботи проводиться тільки за наявності довідки лікувально-профілактичного закладу про видужання.
 4. Роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення медоглядів за свій рахунок (оплатити послуги медичних закладів), а також дотримуватися норм КЗпП.
 5. Час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заробіток за місцем роботи.
 6. Роботодавець має право відсторонити працівника від виконання трудових обов'язків за відмову чи ухилення від обов'язкових медичних оглядів (без збереження заробітної плати – стаття 46 КЗпП).
 7. Дані про результати обов'язкових профілактичних оглядів заносяться до особових медичних книжок працівників та інших медичних документів і підлягають обліку у відповідних установах державної санітарно-епідеміологічної служби.
 8. Обов'язкові  медичні огляди проводяться  в лікувально-профілактичних  закладах  за  місцем  проживання або за  місцем роботи.
 9. Термін проведення медичних оглядів до 10 робочих днів.
 10. Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками в установлений строк обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.
 11. Для проходження медичних оглядів працівникам потрібно за свій рахунок придбати особові медичні книжки (ОМК). ОМК зберігається в роботодавця. Вона може видаватися працівникові тільки для проходження медичного огляду, після чого підлягає поверненню роботодавцю.
 12. У разі звільнення працівника особова медична книжка видається йому під розписку.
 13. Роботодавець має забезпечити ведення журналу реєстрації особових медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника.

 

Головний лікар                                 _____________ Прізвище Ім’я По батькові

Старша медсестра                            _____________ Прізвище Ім’я По батькові

 

 
Система Orphus

Другие статьи

Дезинфицирующие средства Durr - защита от инфекций.

Инфекция окружает человека во всех обстоятельствах жизни, вирусы, бактерии и грибок подстерегают нас везде. В стоматологических кабинетах и лабораториях особенно высокая концентрация, из-за частого контакта

Методи контролю якості засобу. Аніосурф преміум НПК.

Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК контролюють у відповідності до специфікації за показниками, що зазначені в таблиці 8.

Эффективная дезинфекция оттисков.

Всем известно, что при изготовлении зубных протезов возможен перенос инфекции от пациента врачу и ассистенту, находящимся в непосредственном контакте с ним во время приема. Но нельзя недооценивать и другие пути инфицирования, возможно, не такие очевидные, но не менее актуальные.

Порядок проведення генерального прибирання. Часть 1.

Порядок проведення генерального прибирання {далі — Порядок) визначає правила організації і проведення генерального прибирання процедурного, перев’язувального, оглядового кабінетів, приміщень маніпуляційної та операційної.

Перевірка знань працівників та відповідної документації лікувально-профілактичного закладу.

Перевірка знань працівників лікувально-профілактичного закладу Медичні працівники обов’язково мають бути проінформовані про алгоритм дій на випадок аварійної ситуації — правила оброблення на випадок контакту, куди та коли звертатися, які препарати приймати, де саме вони зберігаються. Зауважимо, що знання та уважність медичного працівника

Перелік препаратів аптечки для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу.

Перелік наведено відповідно до Додатка 2 до пункту 1.8 Інструкції про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства