Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


  Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


З метою дотримання вимог Постанови КМУ від 23.05.2001 р. № 559 – Постанова КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особових медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559, зі змінами та доповненнями.

НАКАЗУЮ:

 1. Працівники лікарської стоматологічної амбулаторії www.32shop.com.ua,  влаштовуючись на роботу, проходять медичне обстеження, а надалі періодичний медичний огляд. Результати обстеження заносяться в особову медичну книжку,  що дає право на допуск до роботи.
 2. За організацію, своєчасність медичних оглядів та їх проходження працівниками, допуск працівників до роботи без наявності необхідного медичного висновку відповідальність несе роботодавець.
 3. Особи, у яких виявлені інфекційні хвороби, направляються на  лікування  або санацію.  Допуск цих осіб до роботи проводиться тільки за наявності довідки лікувально-профілактичного закладу про видужання.
 4. Роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення медоглядів за свій рахунок (оплатити послуги медичних закладів), а також дотримуватися норм КЗпП.
 5. Час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заробіток за місцем роботи.
 6. Роботодавець має право відсторонити працівника від виконання трудових обов'язків за відмову чи ухилення від обов'язкових медичних оглядів (без збереження заробітної плати – стаття 46 КЗпП).
 7. Дані про результати обов'язкових профілактичних оглядів заносяться до особових медичних книжок працівників та інших медичних документів і підлягають обліку у відповідних установах державної санітарно-епідеміологічної служби.
 8. Обов'язкові  медичні огляди проводяться  в лікувально-профілактичних  закладах  за  місцем  проживання або за  місцем роботи.
 9. Термін проведення медичних оглядів до 10 робочих днів.
 10. Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками в установлений строк обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.
 11. Для проходження медичних оглядів працівникам потрібно за свій рахунок придбати особові медичні книжки (ОМК). ОМК зберігається в роботодавця. Вона може видаватися працівникові тільки для проходження медичного огляду, після чого підлягає поверненню роботодавцю.
 12. У разі звільнення працівника особова медична книжка видається йому під розписку.
 13. Роботодавець має забезпечити ведення журналу реєстрації особових медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника.

 

Головний лікар                                 _____________ Прізвище Ім’я По батькові

Старша медсестра                            _____________ Прізвище Ім’я По батькові

 

 
Система Orphus

Другие статьи

Приготовление раствора демеркуризатора.

Для получения 1 л 20% раствора хлорного железа 200 г водного хлорного железа растворяют на холоду в 800 мл воды (нагревания избегают вследствие увеличения гидролиза). Растворение производят в стеклянном сосуде. Ввиду бурного протекания процесса растворения порошок хлорного железа высыпают понемногу в отмеренный объем воды.

Наказ про санітарно-протиепідемічний режим лікарської стоматологічної амбулаторії. Вимоги до особистої гігієни персоналу.

Медичний одяг і взуття видаються працівникам у відповідності до чинних норм.  Його зміна повинна  проводитися  не рідше 2 разів на тиждень

Швидка дезінфекція невеликих поверхонь. Дезінфекція та очищення інструментів.

Швидка дезінфекція невеликих поверхонь Мікроцид АФ — готовий до використання препарат на основі комплексу спиртів. КвікДес — готовий до використання препарат на основі комплексу спиртів та ЧАСів.

Методи контролю якості засобу. Аніосурф преміум НПК.

Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК контролюють у відповідності до специфікації за показниками, що зазначені в таблиці 8.

Гигиенические основы профилактики внутрибольничных инфекций. Часть 1.

Любая инфекция доставляет немалo страданий больному. Осложнения иногда возникают по вине самого больного, несвоевременно обратившегося за медицинской помощью. Но случается и так, что помощь оказана специалистом высокой квалификации вовремя и в полном объеме, а больной не идет на поправку, его состояние вызывает тревогу.

Методи знезараження окремих об'єктів засобом.

Всі поверхні приміщень, медичних приладів, обладнання, апаратури та інших об’єктів дезінфікують методом протирання серветкою або методом зрошення з наступним дотриманням дезінфекційної експозиції. Норма витрат засобу при протиранні – 80 мл/м2, при зрошенні – 50 мл/м2. Дезінфекцію поверхонь засобом АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК також можна проводити методом «двох відер» за допомогою устаткування «Вермоп» (Німеччина) при витраті робочого розчину