Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Методи контролю якості засобу. Аніосурф преміум НПК.

Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК контролюють у відповідності до специфікації за показниками, що зазначені в таблиці 8.

Таблиця 8. Фізико-хімічні показники контролю якості засобу.

 7.2. Визначення опису. Досліджуваним засобом, в залежності від пакування, заповнюють на 2/3 широкогорлу колбу місткістю 250 мл з прозорого скла з пробкою, широкогорлий скляний стакан місткістю 100 мл з кришкою, що нагвинчується, або 25 мл скляний стакан і розглядають вміст при кімнатній температурі в розсіяному денному (штучному) освітленні. Прозорість розчину визначають, розглядаючи його по горизонталі та по вертикалі на чорному фоні. Забарвлення розчину визначають, розглядаючи його на білому фоні, нехтуючи незначними відмінностями у відтінках. Приблизно 5 мл засобу наносять на горизонтальну скляну поверхню та визначають його запах. Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК витримує випробування, якщо він являє собою прозорий розчин, без кольору та запаху.

7.3. Визначення відносної густини проводять на електронному денсиметрі. Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК витримує випробування, якщо значення відносної густини знаходиться в межах 1,0-1,03 г/см3 .

7.4. Визначення рН. Випробування проводять за допомогою рН-метра, оснащеного комбінованим рН-електродом з інтегрованим температурним зондом. Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК витримує випробування, якщо значення рН знаходиться в межах 6,0-8,0.

7.5. Показник заломлення визначають рефрактометрично. Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК витримує випробування, якщо значення показника заломлення знаходиться в межах 1,35-1,39.

7.6. Визначення масової частки дидецилдиметиламонію хлориду проводять методом двофазного титрування в присутності індикаторної суміші. 7.6.1. Обладнання, прилади, посуд та реактиви. Ваги лабораторні загального призначення 2-го класу точності. Бюретка (ціна поділки 0,1 мл). Колби мірні місткістю 30 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, конічні, піпетки, циліндри. Хлороформ, розчин натрію лаурилсульфату з масовою часткою 10 -3 моль/л, індикаторна суміш, вода демінералізована.

7.6.2. Реактиви.

• Приготування кислотного розчину з індикаторною сумішшю. Кислотний розчин готується з основного розчину. Приготування основного розчину: - В мірній колбі місткістю 30 мл розчинити 0,5 г димидію броміду (Dimidium bromide) (Кат. №D0773, виробник - SIGMA ALDRICH, або аналогічний продукт) в 20 мл 10 %-го етанолу (об’ємне співвідношення) (Кат. №500469, виробник – Brabant, або аналогічний продукт) і довести об’єм розчином 10 %-го етанолу до мітки, позначеної на вищезазначеній колбі. - В мірній колбі місткістю 30 мл розчинити 0,25 г дисульфіну синього (Кат. №76357, виробник - SIGMA ALDRICH, або аналогічний продукт) в 20 мл 10 %-го етанолу (об’ємне співвідношення) і довести об’єм розчином 10 %-го етанолу до мітки, позначеної на вищезазначеній колбі.

- Змішати обидва розчини в мірній колбі місткістю 250 мл та довести об’єм розчином 10 %-го етанолу до мітки. Приготування індикаторної суміші: В мірну колбу на 500 мл внести 20 мл основного розчину, 200 мл демінералізованої води, 20 мл 5Н сірчаної кислоти (H2SO4) (Кат. №1090731000, виробник – MERK, або аналогічний продукт) та перемішати. Довести об’єм до мітки демінералізованою водою.

• Хлороформ (Кат. №22711 324, виробник – VWR, або аналогічний продукт)

• Розчин натрію лаурилсульфату (LS Na)з концентрацією 10-3моль/л В мірній колбі на 1 л розчинити 0,28838 г натрію лаурилсульфату (Кат. №27926 295, виробник - VWR, або аналогічний продукт) в демінералізованій воді. Після повного розчинення довести до мітки демінералізованою водою.

• 0,25 % розчин АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК (масове співвідношення)

7.6.3. Виконання аналізу. В конічну колбу місткістю 250 мл внести 5 мл розчину натрію лаурилсульфату, 15 мл хлороформу, 10 мл демінералізованої води, 10 мл індикаторної суміші та енергійно струснути. Після струшення отримуємо дві фази: верхня водна фаза жовтого кольору і нижня хлороформна фаза розового кольору. Титрування розчину натрію лаурилсульфату проводити при постійному перемішуванні, прибавляючи по 1 мл 0,25 % розчину АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК. Перед точкою еквівалентності поділ між фазами слабшає і фаза хлороформа знебарвлюється. Титрування при цьому слід продовжувати дозою по 0,1 мл 0,25 % розчином АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК. Кінцева точка еквівалентності досягається при повному зникненні рожевого кольору хлороформної фази і розчин стає синього кольору.

7.7. Визначення масової частки 1,1 гексаметиленбіс (5-(4-хлорфеніл) бігуанід) диглюконату (хлоргексідіна диглюконат)

7.7.1. Визначення масової частки 1,1гексаметиленбіс (5-(4-хлорфеніл) бігуанід) диглюконату проводять методом рідинної хроматографії високої ефективності (H.P.L.C.), з вмонтованим матричним фотодіодним детектором (UV), використовуючи калібровку внутрішнього стандарту.

7.7.2. Приготування стандартних калібровочних зразків. Приготувати маточний 1 % розчин 1,1 гексаметиленбіс (5-(4-хлорфеніл) бігуа- нід) диглюконату (співвідношення по масі) в воді для HPLC. З приготованого розчину розвести розчини 1 %, 2 %, 3 %, 4 % і 5 % (співвідношення по масі) з водою для H.P.L.C.

7.7.3. Приготування випробовуваного зразка. Перед початком випробування зразки АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК розводять до концентрації 1 %.

7.7.4. Процедура аналізу. H.P.L.C.: ALLIANCE WATERS з механізмом розділення системи 2690 і матри- чним фотодіодним детектором 996. Колонка: HyPURITY C 18 (PHENOMENEX), 5μм, 4.6 x 250мм. Довжина хвилі: 260 нанометрів. Елюенти: А: Вода для H.P.L.C. + 0.1% TFA (Трифтороцтова кислота Кат. Т6, 220-0 ALDRICH або аналогічний продукт). В: Ацетонітрил (Кат. № 100030 2500 VWR або аналогічний продукт) + 0,08% Трифтороцтової кислоти (TFA). Потік: 1мл/хв. Ізократичний метод: Елюент А (60%) / Елюент В (40%). Температура колонки: 30°С. Об’єм вприскування: 20мл. Час утримання: приблизно 5,4 хвилини.

7.7.5. Результати. Визначення вмісту 1,1 гексаметиленбіс (5-(4-хлорфеніл) бігуанід) диглюконату (хлоргексідіна диглюконат) (співвідношення по масі) проводиться по калібро- вочній кривій. Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК витримує випробування, якщо вміст 1,1 гек- саметиленбіс (5-(4-хлорфеніл) бігуанід) диглюконату (хлоргексідіна диглюко- нат) знаходиться в межах 0,475-0,525 %.

Система Orphus

Другие статьи

Индивидуальная гигиена медицинского персонала стоматологической клиники. Перчатки.
Стериллиум классик пур. Стериллиум гель

Одежда - максимально закрывающая кожу и предупреждающая проникновение загрязнений. Обувь – должна легко чистится. Средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные очки и экраны, фартуки.

Хлорактивні препарати першого, другого, третього покоління.

Хлорактивні препарати першого покоління (хлорне вапно, гіпохлоріти кальцію, натрію, Неохлор ). Антимікробна активність пов’язана з утворенням у водних розчинах хлорнуватистої кислоти, що також

Перевірка технічної готовності лікувально-профілактичного закладу.

Безперечно, основою забезпечення професійної безпеки медичних працівників є справна матеріально-технічна база та повна технічна готовність ЛПЗ до надання медичних послуг населенню. Зауважимо, що адміністрація ЛПЗ несе відповідальність за забезпечення необхідної кількості засобів, потрібних для створення безпечних умов роботи,

Антисептические средства в стоматологии.

Антисептики и дезинфицирующие средства антибактери­альные препараты, не обладающие избирательностью действия. Антисептики наносят местно на покровные ткани и раневые поверхности при лечении

Антисептики в стоматологии. Дегти, смолы, синтетические бальзамы.

Поливинокс (бальзам Шостаковского*), линимент бальзамический по Вишневскому* (мазь Вишневского*) оказывают антибактериальное действие, ускоряют разрешение воспалительного процесса.

Использование перчаток.

Во-первых, как известно, медицинские перчатки сделаны не из металла, и поэтому они не в силах защитить кожу от острых предметов. Единственный способ создать некий «запас прочности» - надевать одновременно две пары. Установлено, что абсолютно непроницаемых для микроорганизмов перчаток не существует.