Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Лікування хворих з злоякісними новоутвореннями. Частина 2.

Зовнішні методи променевої терапії поділяють на близькофокусні та дистанційні. При перших відстань від джерела випромінювання до поверхні коливається від кількох міліметрів до 150 см.

Короткодистанційні методи променевої терапії містять:
1)аплікаційну В-та g-терапію;
2)близькофокусну рентгенотерапію;
3)короткодистантну-терапію;
4)внутрішньопорожниннуВ-терапію.

При довгодистанційній променевій терапії застосовують різноманітні апарати: рентгенівські, ?-терапевтичні з джерелами випромінювання Со, Сs, бетатрони, лінійні прискорювачі важких заряджених часток - циклотрони, синхрофазотрон и).
Хіміотерапія в наш час займає третє місце після хірургічного та променевого методів лікування багатьох злоякісних пухлин.

Відомо кілька засобів введення препаратів, які дають змогу домогтися максимального підведення до пухлини:

1) внутрішньопухлинне;
2) внутрішньопорожнинне;
3) внутішньосудинне (внутрішньоартеріальне, внутрішньовенне, внутрішньолімфатичне).

Зараз розрізняють декілька груп протипухлинних препаратів:
— гормональні;
— алкіліруючі;
— антиметаболіти;
— препарати рослинного походження;
— протипухлинні антибіотики;
— інші препарати.

Для лікування злоякісних пухлин використовують також гіпертермію та імунологічні методи.

Протипухлинне лікування впливає на ріст кісток та м'яких тканин. При цьому не виключений, як локальний, так і через центральні механізми вплив на ріст цих тканин. Центральний ефект може бути обумовлений дефіцитом гормону росту.

Дози протипухлинної терапії можуть стати приводом зниження пізнавальної здібності у дітей, значно впливати на функції статевих залоз, зв'язаних як з виробленням гормонів, так і життєздатністю ферментативних клітин.

Застосування хіміотерапії впливає на серце, печінку. Можуть виникати ранні ускладнення (перикардит, міокардит, лівошлуночкова недостатність, аритмія, інфаркт міокарду),"інші ускладнення (дисфункція шлуночків, серцева недостатність).

Найбільш тяжким ускладненням протипухлинної терапії є розвиток іншої первинної злоякісної пухлини. Частота такого ускладнення через 10-20 років після встановлення діагнозу становить 3-12%.

Для зниження ризику при опроміненні у дітей слід проводити захист, зменшувати, по можливості, потужність випромінювання, застосовувати щадячі джерела та режим опромінення, протектори та модифікатори.

Принципи онкодіагностики:
— знання перших ознак пухлин, які частіше зустрічаються у дітей;
— знання організації онкодопомоги дітям та швидке направлення таких хворих до спецвідділень;
— ретельне обстеження дитини лікарем будь-якого фаху, незалежно від підстав звернення;
— у важких для діагностики випадках при незвичайному перебігу захворювання та неясному клінічному малюнку, виключити злоякісні новоутворення;
— встановлення діагнозу в максимально короткий строк;
— не починати лікування без попереднього уточнення діагнозу, а також при відсутності умов для проведення комплексної терапії злоякісних новоутворень.

Система Orphus

Другие статьи

Пухлиноподібні новоутворення кісток щелепно-лицевої ділянки у дітей. Кісти щелеп. Клінічна картина.

На початку формування радикулярних чи фолікулярних кіст скарги дитини відсутні, лише коли з'являється деформація щелепи, хворий вказує на цей. У випадках нагноєння кіст, скарги відповідають ознакам запального процесу (частіше гострого періоститу).

Післяопераційне ведення хворих, що перенесли операцію на піднебінні.

У ранньому післяопераційному періоді проводиться антибактеріальна, десенсибілізуюча, протибольова та симптоматична індивідуальна терапія. Першу перев'язку проводять на другий день після операції (замінюють йодоформний тампон під пластинкою), щоб перевірити, як лежать клапті, чи не передавлені вони.

Повний вивих.

При цьому виді травми зуб втрачає всі зв'язки з альвеолою та м'якими тканинами (відбувається розрив тканин періодонту, циркулярної зв'язки) і набуває вільності. Частіше уражаються центральні різці верхньої щелепи.

Послеоперационный период при применении GTAM.

Важно помнить, что рекомендации в послеоперационном периоде после использования GTAM значительно отличаются от рекомендаций после выполнения пародонтологических операций.

Класифікація пошкоджень твердих тканин ЩЛД у дітей.

Переломи кісток обличчя: Вилицевого комплексу: вилицева кістка; вилицева дуга (із зміщенням та без, з косметичними порушеннями, з функціональними порушеннями, з косметичними та функціональними порушеннями).

Слизисто-десневая пластическая хирургия - корригирование дефектов и красно-белая эстетика.

Вмешательства на слизисто-десневом участке необходимо проводить только после устра­нения пародонтальной инфекции и воспа­ления. Новый образ