Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Клініка травм м'яких тканин обличчя та порожнини рота у дітей

Для ран м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки є свої особливості, які визначаються тим, що обличчя — це ділянка концентрації усіх органів відчуття (зору, слуху, нюху), яка близько розташована до ЦНС. Обличчя має велике -естетичне значення для людини, тому травмування його переноситься дуже важко. При ранах щелепно-лицевої ділянки відмічається не відповідність вигляду рани тяжкості травмування. Можливий розвиток асфіксій. Наявність зубів, слинних залоз обумовлює особливості течії та хірургічної обробки ран м'яких тканин обличчя. При травмах м'яких тканин обличчя краї рани розгорнуті. Цьому сприяє тургор тканин у дітей та мімічні м'язи. Травмування м'язів в дитинстві приводить до уповільнення їх росту та розвитку деформацій.

Рани, що проникають в порожнину рота, мають скальпований характер. Дуже виражений набряк тканини (м'які тканини дітей до 50% вміщують рідину), який обумовлений вираженим шаром підшкірної клітковини, підвищеною проникливістю судин. Усі рани м'яких тканин поділяють на вогнепальні та невогнепальні; проникаючі (в порожнину рота, носа, орбіти, верхньо-щелепову пазуху) чи не проникаючі. Невогнепальні рани в свою чергу діляться на забиття, ссадини та власне рани. За механізмом та характером травмуючого агента рани розподіляються на: різані (vulnus іnсіsum), рвані (v.laceratum), колоті (v. Рunсtum), забиті (v. соntusum), розміженні (v. conquassatum), укушені (v. morsum), вогнепальні (v. sclopetarium) та змішані. Клініка вищеперерахованих видів ран м'яких тканин характеризується порушенням цілості тканин.

При різаних ранах - краї рівні, лінійної форми; рвані та забиті рани вирізняються неправильною формою, рваними краями і складають переважну більшість; колоті — мають малий вхідний отвір та довгий раньовий канал (ці рани часто зустрічаються у дітей на піднебінні).

Останнім часом укушені рани обличчя мають тенденцію до зростання. Часто вони супроводжуються дефектами м'яких тканин, нерівними краями, комбінаціями різних видів ран. Відмічаються подовжені строки розвитку раньового процесу (на 3 — 5 добу набряк тканин може збільшуватись, наростати запалення). Усі поранення м'яких тканин супроводжуються кровотечею, больовою реакцією. Після огляду та визначення виду рани треба провести первинну хірургічну обробку її. Принципи та строки хірургічної обробки ран м'яких тканин у дітей такі ж, як і у дорослих. Первинна хірургічна обробка проводиться в межах 24—48 годин, первинна відстрочена — 72 годин іа вторинна хірургічна обробка через 6—7 діб, в період гранулювання рани.

Етапи хірургічної обробки ран включають вибір виду знеболювання. Якщо рана малих розмірів і супроводжується невеликою кровотечею, то хірургічну обробку можна проводити під місцевим (інфільтраційним або провідниковим) знеболюванням. При обширних ураженнях м'яких тканин, або ранах, які потребують глибокої ревізії, а також ранах, що розташовані в анатомічних ділянках, де провести місцеве знеболювання важко, хірургічну обробку виконують під загальним знеболюванням. Зупинка кровотечі та обробка рани антисептиками проводиться за тими ж правилами, що і у дорослих.

Особливу увагу при ревізії ран надають колотим ранам (на піднебінні, крилощелепній ділянці), при цьому обов'язково дійти до дна рани. Тому, іноді, колоту рану переводять у різану, щоб не пропустити стороннє тіло. Далі визначаються всі нежиттєспроможні клапті, які економно видаляються. Останнім етапом хірургічної обробки рани їх ушивання. Якщо рана без дефекту тканин, її ушивають пошарово. Рану, що проникає в порожнину рота, починають ушивати з слизової оболонки.

При ранах з дефектом тканин для закриття останнього використовують місцево — пластичні прийоми за Шимановським, клапоть на ніжці або вільну пересадку шкіри.

Система Orphus

Другие статьи

Остеобластокластома. Клініка, діагностика, методи лікування.

Остеобластокластома — пухлина, що походить з кісткової тканини. Напочатку розвитку пухлини скарг у дитини немає. Інколи може рано з'являтися біль в зубах, що знаходяться в пухлині; по мірі росту пухлини ускладнюється відкривання рота (якщо вона знаходиться біля суглобу), з’являється біль при жуванні.

Актиномикоз. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Актиномикоз — хроническое специфическое воспалительное заболевание с поражением различных тканевых структур и органов, характеризующееся волнообразным длительным течением.

Класифікація травм м'яких тканин обличчя та порожнини рота.

Травматичні пошкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей

Острый латеральный альвеолярный абсцесс.

Острый латеральный альвеолярный абсцесс является частым осложнением хронического пародонтита, при котором образовавшийся в глубоком кармане гной не может выйти через зубодесневую борозду. Гной скапливается в основании

Нерезорбируемые мембраны. Часть 1.

В настоящее время единственным нерезорбируемым материалом для НТР является расширенный политетрафторэтилен (ПТФЭ), который производит фирма W.L. Gore & Associates. Он представляет собой биосовместимый пористый материал, состоящий из двух уникальных микропористых слоев. Один из них представляет собой открытую микроструктуру в области

Введение иглы в ткань в хирургической стоматологии. Способы наложения швов.

Производить захват иглы в промежутке от границы между первой и второй от ушка четвертей до середины дуги. Не производить захват в области ушка, это может привести к сгибанию или перелому иглы. Не производить захват в области кончика, это может привести к его повреждению.