Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Клініка, данні рентгенологічного, гістологічного досліджень, диференційна.

Діагностика злоякісних пухлин кісток у дітей

Вид пухлини Клініка Rо-логічний малюнок Гістологічне дослідження Диференційна діагностика Лікування
Остеосаркома Швидкий або дуже повільній розвиток, парестезії, рухливість зубів, деформація альвеолярного відростку чи всієї щелепи, загальна інтоксикація 1.Остеолітичиа форма: вогнище деструкції, узурація кортикального шару кістки, симптом "козирка", резорбція коренів. 2 .Остеопластична форма; неструктур-ні потовщення кісткової тканини. 3.Змішана форма: деструкція з вогнищами потовщення, голкоподібні тіні Поліморфізм, веретеноподібні клітини з гіпохромними ядрами, міжклітинні маси та відсутність круглих клітин -запальні процеси кісток; -травматичний періостит; -актиномікоз; -остеобластокластома; -фіброма; -саркома Юінга. Хіміотерапія, променева терапія, поліхіміотерапія. Хірургічне лікування - резекція ураженої щелепи
Ретікуло-саркома Біль, диплопія, сльозотеча, деформація обличчя. Множинні, округлої форми вогнища деструкції з нечіткими контурами -"бджолині соти" - округлі або поліморфні клітини з підковоподібними ядрами, реакція пофарбування на - саркома Юінга;                 - еозинофільна гранульома; - остеосаркома;                  - остеомієліт;                      - періостит Променева терапія.Хіміотерапія.
Саркома Юінга Біль а ураженій ділянці, інтоксикація, жар, рухливість зубів, ложна флюктуація в ділянці деформованій пухлиною щелепи, хвилеподібний перебіг, висока температура тіла Деструкція, недостальне, періостальне кісткоутворення, спікули Круглі клітини однакового розміру, з великими гіпохромними ядрами. Відсутні. Аргерофільні волокна. - хронічний та гострий остеомієліт;                          - ретікулосаркома;               - остесаркома;                     - нейробластома Променева терапія. Хіміотерапія. Іноді хірургічне лікування.
Фібросаркома Поступово зростаюча припухлість, біль, деформація обличчя. Чітке однорідне утворення невірної форми, дефект дугоподібної форми,шипоподібні періостальні нашарування. Чітке однорідне утворення невірної форми, дефект дугоподібної форми,шипоподібні періостальні нашарування. -гострий та хронічний остеомієліт;            -десмопластична фіброма; Комплексне
Хондро-саркома Швидкий ріст, симптом Венсана, випадіння зубів, асиметрія обличчя, екзофтальм, тризм, ураження СНЩС, бугриста, гладка поверхня, тверда або м'яка при пальпації, біль. Вогнища деструкції з чіткими контурами та зонами кальцифікації, дрібновогнищеві вкраплення вапна. Круглі гігантські клітини з двома або кількома гіперхромними ядрами. -хондрома;           -десмопластична фіброма; -фіброзна дисплазія;      -КІСТІІ різцевого каналу; -остеосаркома;          -гострий та хронічний Комбінована повно або часткова резекція в межах здорової кістки щелепи, променева терапія,
Міксосаркома Припухлість, деформація щелеп, яка швидко збільшується Великоячеісті зміни в кістці, періостальнз реакція у вигляді тонких голок. Клітини різних розмірів, які подібні зірчастим, велика кількість атипових фігур мітозу, наявність багатоядер-них пухлинних клітин. - фібросаркома; -остеосаркома. Комбінована повно або часткова резекція в межах здорової кістки щелепи, променева
Система Orphus

Другие статьи

Кісти щелеп. Лікування. Цистектомія.

Цистектомія (Партч II) — хірургічне втручання, що передбачає видалення вмісту кісти разом з її оболонкою, та яке виконується у дітей лиш в постійному прикусі.

Вертикальный и горизонтальный матрацные швы в хирургической практике. Замковый шов.

Для создания лучшей фиксации сосочков и более точного их прилегания, а также для предотвращения мобилизации лоскута рекомендуется использовать вертикальный или горизонтальный матрацный шов. Чаще всего необходимость в этом возникает при работе на небной поверхности, где требуется создание большего натяжения, или при наличии тонких и рыхлых сосочков.

Аденофлегмона. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Аденофлегмона — разлитое гнойное воспаление клетчатки, возникающее в результате распространения инфекции по протяжению из пораженного лимфатического узла. Неодонтогенная аденофлегмона характеризуется локализацией входных ворот для инфекции в области кожного покрова головы

Хирургическое лечение доброкачественных опухолей нижней челюсти.

В практической работе врача-стоматолога встречаются доброкачественные кистозные новообразования, нередко локализующиеся в области нижней челюсти. К таким новообразованиям относятся одонтогенные

Передпухлинні захворювання у дитячому віці.

Виявлення предпухлинних та так званих фонових процесів має велике значення в своєчасній діагностиці злоякісних новоутворень. Точного визначення передраку немає, бо процеси в тканинах і органах, які виникають перед розвитком злоякісних пухлин різноманітні. Але це той стан тканин, коли вірогідність виникнення злоякісного новоутворення найбільше. пред пухлинні процеси поділяють на облігатні та факультативні.

Післяопераційне ведення хворих, які перенесли операцію на губі.

У ранньому післяопераційному періоді особливу увагу слід приділити налагодженню ритмічного та вільного дихання у дитини. Особливо це стосується тих випадків, коли хейлопластика проводилась при широких одно- та двосторонніх незрощеннях.