Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Класифікація дезінфектантів та характеристика різних груп дезинфікуючих засобів.

В залежності від основної діючої речовини дезінфікуючі засоби поділяються на декілька основних груп:
1. Галоїдовмісні, у т.ч. хлоровмісні.
2. Альдегидовмісні на основі глутарового альдегіду, формальдегіду, альдегіду бурштинової кислоти, гліоксалю.
3. Окисники (кисневовмісні, пероксндянти, пероксисполуки).
4. Спиртовмісні.
5. Поверхнево-активні речовини (ПАР), до яких належать препарати на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС).Препарати на основі похідних гуанідину.
6. Композиційні препарати на основі різних класів хімічних сполук.
Вказаними групами препаратів не вичерпуються хімічні дезінфікуючі засоби, однак не всі хімічні сполуки, що здатні знищувати мікроорганізми зареєстровані МОЗ України і тому не можуть використовуватися з метою дезінфекції в медичних та інших установах.

 
Система Orphus

Другие статьи

Посадова інструкція головної медичної сестри.

Метою діяльності головної медичної сестри є організація роботи середніх та молодших медичних працівників закладу. Діяльність головної медичної сестри спрямована на поліпшення якості та підвищення ефективності медичного

Хімічні засоби знезараження. Механізм дії дезінфікуючих речовин на мікроорганізми.

Як показали спостереження, дезінфікуючі речовини мають найбільшу здатність до проникнення всередину клітин у тому випадку, коли вони знаходяться у розчині. Навпаки у твердому вигляді вони майже цілком

Режими дезінфекції об’єктів розчинами АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК при грибкових інфекціях.

Режими дезінфекції об’єктів розчинами АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК при грибкових інфекціях.

Характеристика дезінфікуючих засобів. Поверхнево-активні речовини (ПАР, амфотензиди).

Група хімічних сполук  і речовин серед яких по спроможності іонізувати у водних розчинах розрізняють катіонні, аніонні, амфолітні і неіоногенні речовини. Вони

Гигиенические основы профилактики внутрибольничных инфекций. Часть 2.

Создание крупных больничных комплексов со своеобразной экологией, которую определяют многочисленность контингента больных (преимущественно ослабленных) и медицинского персонала, постоянно и тесно общающегося с больными; интенсивные миграционные процессы; замкнутость окружающей среды (палаты для больных, кабинеты для диагностики и лечебных процедур); своеобразие микробиологической характеристики (циркуляция ряда штаммов условно-патогенных микроорганизмов).

Антисептические средства в стоматологии.

Антисептики и дезинфицирующие средства антибактери­альные препараты, не обладающие избирательностью действия. Антисептики наносят местно на покровные ткани и раневые поверхности при лечении