Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Класифікація дезінфектантів та характеристика різних груп дезинфікуючих засобів.

В залежності від основної діючої речовини дезінфікуючі засоби поділяються на декілька основних груп:
1. Галоїдовмісні, у т.ч. хлоровмісні.
2. Альдегидовмісні на основі глутарового альдегіду, формальдегіду, альдегіду бурштинової кислоти, гліоксалю.
3. Окисники (кисневовмісні, пероксндянти, пероксисполуки).
4. Спиртовмісні.
5. Поверхнево-активні речовини (ПАР), до яких належать препарати на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС).Препарати на основі похідних гуанідину.
6. Композиційні препарати на основі різних класів хімічних сполук.
Вказаними групами препаратів не вичерпуються хімічні дезінфікуючі засоби, однак не всі хімічні сполуки, що здатні знищувати мікроорганізми зареєстровані МОЗ України і тому не можуть використовуватися з метою дезінфекції в медичних та інших установах.

 
Система Orphus

Другие статьи

Профилактика перекрестного инфицирования.

Для предотвращения перекрестного инфицирования все работы, отправляющиеся в зуботехническую лабораторию, должны быть продезинфицированы (что обозначается специальной маркировкой). Аналогично всю работу, получаемую

Ефективне застосування хімічних дезінфікуючих засобів.

Більш ефективна дія дезінфікуючих засобів, що використовуються у вигляді водних розчинів, обумовлена тим, що дрібні частки рідини, що містять діючу речовину, легко і швидко адсорбуються

Характеристика дезінфікуючих засобів. ГАЛОЇДОВМІСНІ сполуки

Для препаратів цієї підгрупи притаманна висока мікробна активність: бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.. Агресивність по відношенню до металів, тканин та інших матеріалів

Пробы на качество предстерилизационной обработки инструментов.

а) С сернокислым бензидином: 0,025 г сернокислого бензндина растворяют в 5 мл 50% уксусной кислоты; перед исследованием добавляют 5 мл 3% перекиси водорода. 3 капли приготовленного раствора, наносят на изделие. Раствор готовят ежедневно.

Медицинский осмотр работников – важная составляющая национальной системы здравоохранения.

Законодательством Украины согласно международным требованиям (Директива Совета ЕЭС 89/391 от 12 июня 1989 г

Требования к оборудованию стоматологических кабинетов и помещени-й зуботехнических лабораторий

Оснащение, стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов и зуботехнических лабораторий медицинским оборудованием осуществляется в соответствии с действующим табелем оснащения стоматологических учреждений.