Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Інструкція про збір, знезараження, зберігання і здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас.

Наказ Міністра охорони здоров'я України 22.10.1993 N 223

1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України "Про попередження захворювання на СНІД і соціальний захист населення".
1.2. Лікувально-профілактичні заклади повинні вести предметно-кількісний облік медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас, які надходять до закладу.
1.3. Лікувально-профілактичні заклади зобов'язані здавати знезаражені використані медичні вироби одноразового застосування державним організаціям, підприємствам, центрам утилізації акредитованих адміністрацією області, і вести журнал обліку використаних виробів /додаток 1/. Журнал веде особа, призначена керівником медичної установи.
1.4. Кошти, вилучені за реалізацію використаних медичних, виробів одноразового застосування, розподіляються керівником, медичної установи.
1.5. Наказом керівника Медичної установи призначається особа, яка відповідає за збір, зберігання, дезінфекцію та здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас. Ця особа несе персональну відповідальність за порушення вимог цієї інструкції.

2. Організація дезінфекції використаних медичних виробів
одноразового застосування із пластичних мас.
2.1. Після використання кожен шприц /система, катетер, тощо/ підлягає дезінфекції із застосуванням розчинів дезінфікуючих засобів. Медичні вироби потрібно повністю занурити у дезінфікуючий розчин після попереднього 2-3-разового промивання цим же розчином з метою заповнення ним усіх порожнин виробів. Заповнення розчином медичних виробів перешкоджає їх вспливанню.
Примітка. До знезараження використаних виробів голку і катода потрібно зруйнувати електричним чи механічним деструктором при наявності його в медичному закладі.
2.2. Для дезінфекції шприців можуть бути використані такі вироби:

Назва виробу знезараження Концентрація розчину
Термін
Перекис водню 6% /по АДР/ 60 хв.
Хлорамін 3% /по препарату/ 60 хв.
Активований розчин хлораміну 0,5% /по препарату/ 60 хв.
Нейтральний  гіпохлорит кальцію 1% /по препарату/ 60 хв.
Сульфохлорантин 0,5% /по препарату/ 60 хв.
ДП-2 0,5% /по препарату/ 60 хв.
Освітлений розчин  хлорного вапна 3% /по препарату/ 60 хв.

Примітки:
1. Дезінфікуючий розчин повинен застосовуватися одноразово.
2. При відсутності дезінфікуючих засобів кип'ятити у воді протягом 30 хв. Або у 2% двовуглекислого натрію /харчова сода/ 15 хв. з моменту закипання.
2.3. Вищезгадані засоби знезараження виробів одноразового використання гарантують безпеку інфікування персоналу збудниками бактеріальних та вірусних інфекцій, включаючи СНІД і вірусний гепатит В.
2.4. Після дезінфекції використані медичні вироби необхідно старанно промити проточною водою до ліквідації запаху дезінфікуючих засобів.

3. Збір, сортування, зберігання використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас
3.1. Після промивання використані медичні вироби або їх складові частини збираються відповідальною особою та складаються у встановленому місці.
3.2. Використані медичні вироби одноразового застосування із пластичних мас повинні зберігатися у приміщенні, яке мав обмежений доступ.
3.3. Після промивання використані медичні вироби одноразового застосування із пластичних мас необхідно розібрати на складові частини: циліндр шприца, шток-поршень, ковпак захисний, головка голки і т.ін.
3.4. Збір складових частин використаних медичних виробів проводиться у ємкостях, які закриваються та зручні для подальшого транспортування. Допускається збір в мішки із поліетилену чи клейонки.
3.5. Періодичність і кількість медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас, які здаються, має бути визначена відповідальною особою з подальшим складанням акта про проведення дезінфекції у 2-х екземплярах /додаток 2/.
3.6. Кожна партія використаних виробів супроводжується актом, який гарантує дезінфекцію.
3.7. Магазини, бази та інші торговельні, установи мережі "Політехмед" відпускають нові медичні вироби одноразового застосування лікувально-профілактичним закладам тільки після пред'явлення акта про проведення дезінфекції та у суворій відповідності з одержаними на них фондами.

4. Запобіжні заходи при роботі з дезінфікуючими засобами
4.1. Для забезпечення безпеки персоналу при виконанні робіт по дезінфекції використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас, слід керуватися "Правилами охорони праці працівників дезінфекційної справи по утриманню дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок".
Керівники структурних підрозділів, де проводяться дезінфекційні роботи, зобов'язані розробити відповідні інструкції охорони праці обслуговуючого персоналу.
4.2. До роботи з дезінфікуючими засобами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні, жінки-годувальниці, особи, які мають протипоказання або не пройшли відповідний інструктаж з техніки безпеки та запобіжливих заходів, у роботі з дезінфікуючими засобами.
4.3. Роботу, пов'язану з фасуванням та виготовленням робочих розчинів тих засобів, що містять хлор, слід проводити, захищаючи органи дихання універсальними респіраторами РУ-60М, РПГ-67 з патроном марки В, шкіру рук - гумовими рукавичками, очі - герметичними окулярами /типу ПО-2, ПО-3/. При проведенні дезінфекційних заходів із цими препаратами також захищають органи дихання респіраторами, шкіру рук - гумовими рукавичками.
При виготовленні робочих розчинів із концентрованого перекису водню необхідно захищати шкіру рук - рукавичками, очі - окулярами.
Проведення дезінфекційних заходів з розчинами перекису, водню потребує захисту шкіри рук гумовими рукавичками.
4.4. Ємкості з дезінфікуючими розчинами, у які занурюють використані медичні вироби із пластичних мас, мають бути щільно зачинені.
4.5. Дезінфекція проводиться в приміщенні по призначенню.

5. Заходи першої допомоги при отруєнні дезінфікуючими засобами
5.1. При порушенні рекомендованих запобіжних заходів можливе отруєння дезінфікуючими засобами. У цьому випадку потерпілого необхідно винести з робочого приміщення на свіже повітря, прополоскати рот водою або 2% розчином харчової соди.
5.2. При попаданні дезінфікуючого розчину в очі необхідно промити їх струменем води. При наявності подразнення слизових оболонок очей - закапати 30% розчином альбуциду і при наявності болю - 2% розчином новокаїну.
5.3. При попаданні дезінфікуючих засобів на шкірні покрови необхідно змити їх великою кількістю води з милом, обробити 2% розчином харчової соди або 2% розчином гідросульфату натрію.
5.4. При випадковому попаданні дезінфікуючих засобів в шлунок треба негайно промити його достатньою кількістю води.
5.5. По спеціалізовану допомогу необхідно звернутися до лікаря.

 

 
Система Orphus

Другие статьи

Инфекционный контроль в хирургии.

Если я оглянусь на кладбища, где сохранены зараженные в госпиталях, то не знаю,  чему больше удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию,  которым продолжают пользоваться госпитали у правительства и общества.

Антисептики в стоматологии. Разные антисептические средства.

Гексэтидин (гексорал*, стоматидин*) - антисептическое, противогрибковое, гемостатическое, болеутоляющее, обволакивающее, дезодорирующее средство. Длительность действия - 10-12 ч.

Наказ № 584 від 16.12.93

Затвердити Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах (далі - Правила), що додаються.Першому заступнику Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів

Загальні поняття про дезінфекція методи і способи дезінфекції.

Дезінфекція (від франц. des - від’ємна приставка та лат. infection - інфекція) - це процес знищення патогенних (хвороботворних) мікроорганізмів в оточуючому людину середовищі.. Дезінфекція, або знезаражування, має на

Режими дезінфекції об’єктів розчинами АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК при грибкових інфекціях.

Режими дезінфекції об’єктів розчинами АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК при грибкових інфекціях.

Методичні вказівки щодо застосування засобу Аніосурф преміум НПК (ANIOSURF PREMIUM NPC) з метою дезінфекції.

Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас.%: діючі речовини: дидецилдиметиламонію хлорид – 7,8-8,6; 1,1 гексаметиленбіс (5-(4-хлорфеніл) бігуанід) диглюконат – 0,475-0,525; полігексаметилен бігуанід гідрохлорид – 0,023-0,025; допоміжні речовини: неіонні ПАР, гідротропний агент, регулятор рН, наповнювач, вода – до 100.