Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Функціональні та анатомічні порушення, пов'язані з незрощенням губи та піднебіння.

При вроджених незрощеннях губи та піднебіння порушена безперервність ротового жому, піднебіння скорочене, середня частина глотки розширена, м'язи глоткового кільця недорозвинені, порожнина рота сполучається з порожниною носа. Ці анатомічні порушення призводять до функціональних розладів акту смоктання, ковтання, дихання та звукоутворення.

Вроджене незрощення верхньої губи та піднебіння є одним із несприятливих факторів, справляючих дію на незміцнілий організм дитини. Висока захворюваність у дітей з вродженими незрощеннями піднебіння (яка за даними авторів підвищується з віком дитини і зумовлює несприятливий соматичний статус у 14% випадків) призводить до необхідності відкласти оперативне втручання до часу ліквідації вогнищ запального чи дистрофічного характеру.

Діти з незрощеннями губи та піднебіння в 4-5 разів частіше хворіють захворюваннями ЛОР-органів, у них порушена кислотно-лужна рівновага, виявляються порушення серцево-судинної системи. Такі діти мають особливості нервово-психічного стану, патологічні неврологічні реакції, астенічний синдром, вегетосудинну дистонію.

За даними Московського НДІ педіатрії і дитячої хірургії, особливу проблему представляють так звані "маловагові для строку" діти, до групи яких відносяться і діти з вродженими незрощеннями губи і піднебіння. Таким чином, багатофакторність проявлення даної вади визначає не тільки стоматологічну задачу, у зв'язку з чим лікування таких дітей має бути комплексним, вони повинні знаходитись під пильним наглядом багатьох спеціалістів.

Система Orphus

Другие статьи

Гипосаливация. Свищ слюнной. Сиаладенит.

Гипосаливация — снижение секреторной функции больших и малых слюнных желез вплоть до ее прекращения (ксеростомия - сухой рот) (син.: гипосиалия, олигонтиализм, олигосиалия).

Тріщина зуба.

Клініка при тріщинах зубів дуже мізерна, скарг майже немає. Інколи відмічається підвищена чутливість до солодкого та кислого. При тріщині через усі тканини зуба можливий розвиток пульпіту. При останньому виді ускладнення проводиться ендодонтичне лікування.

Справжні пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз.

Класифікація пухлин та пухлино подібних новоутворень слинних залоз.

Пухлиноподібні утворення кісток обличчя.

Фіброзна дисплазія (хвороба Брайцева – Ліхтенштейна) у дітей зустрічається у 22% від усіх новоутворень лицевого скелету. Є вадою розвитку кісток в ембріогенезі. При фіброзній дисплазії кістка має всі кісткоутворюючі ознаки, але з різним ступенем її дозрівання, починаючи від перших фаз остеогенезу і закінчуючи формуванням кістковоподібних структур.

Нерезорбируемые мембраны. Часть 1.

В настоящее время единственным нерезорбируемым материалом для НТР является расширенный политетрафторэтилен (ПТФЭ), который производит фирма W.L. Gore & Associates. Он представляет собой биосовместимый пористый материал, состоящий из двух уникальных микропористых слоев. Один из них представляет собой открытую микроструктуру в области

Визначення та етіологія анкілозу СНЩС у дітей.

Анкілоз — повна чи часткова рухомість нижньої щелепи, визвана змінами у суглобі. Контрактура це також повна чи часткова нерухомість щелепи, яка розвивається внаслідок будь яких позасуглобових причин (запальні процеси, травми, пухлини).