Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Етіологія, статистичні дані незрощення губи та піднебіння.

Статистика

В Україні в 1998 році відбулося 500 тисяч пологів, 1999 - 390 тисяч пологів. В середньому кожна 896 була із незрощенням верхньої губи та, чи піднебіння. В 1995 році співвідношення було дещо іншим — 1:1027. В Україні реєструється 1370 пологів на добу кожна друга дитина при цьому з вродженими дефектами та деформаціями щелепно-лицевої ділянки. За період з 1973 по 1998 рр. в деяких країнах Європи (Польща, Угорщина, Фінляндія, Словенія, Данія) кількість дітей з вадами на 1000 новонароджених коливалось від 1,11 до 2,02. Слід казати, що крім таких дітей народжуються діти з іншими дефектами та деформаціями щелепно-лицевої ділянки. Це в першу чергу діти із колобомами обличчя, макрота мікростомами, синдромами І-ІІ зяберних дуг, ектодермальними дисплазіями та інше. Тому правильніше було б рахувати, що в середньому в Україні кожний рік народжується біля 600 дітей із вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки. Коливання по областям України від 15-17 дітей нарік до 35-46! Тенденції до значного зниження кількості таких дітей не передбачається, оскільки екологічні, економічні, соціальні та інші фактори, які впливають на здоров'я батьків та їх дітей не покращуються.

Етіологія

У звязку з тим, що на сьогодні 97% генома людини розшифрована, є підстави сподіватися, що в майбутньому можна буде впливати на формування плода, хоча лише 3 роки назад генетик Пауль Бенке (сподвижник известнейшего челюстно-лицевого хирурга Ральфа Милларда) запевняє хірургів, оперуючих незрощення в тому, що малоімовірно, що молекулярний генетик ближчим часом зайде в 60 операційну з геном незрощення, який прікриплений до ратровірусу. Саме тому ми повинні продовжувати удосконалювати наше хірургічне лікування. Незрощення губи та піднебіння мають поліетіологічну природу. Народженню такої дитини сприяють екзо-та ендогенні причини.

До екзогенних причин слід віднести:

- фізичні (радіоактивне випромінення;механічна дія на плід — внутрішньоматковий тиск, тиск одоного плода на інший, пухлини матки, підвищення температури тіла вагітної),

- хімічній (професійна шкідливість; вживання фармакологічних препаратів під час вагітності, особливо в першій її половині (6-11 тижнів),

- біологічні (віруси грипу, епідеміологічного паротиту, краснухи; гіпоксія плоду; гіповітамінози, гіпервітамінози-А), вплив іонізуючої радіації на майбутніх батьків та вагітну матір, порушення екологічної рівноваги, яке має тератогенну дію на організм плоду (загазованість атмосфери, інтенсивний розвиток хімічної індустрії, наявність пестицидів у продуктах харчування).

До ендогенних факторів належать: захворювання батьків (хронічні захворювання статевих органів - трихомонадаз, інфекційні хвороби матері, токсоплазмоз; спадковість, яка становить до 30%), вік матері (з віком ймовірність народження дитини з незрощенням зростає, професійна шкідливість; стресові ситуації, які збільшують вірогідність формування внутрішньоутробних вад розвитку плоду, шкідливі звички батьків (паління, вживання наркотиків, алкоголю), вживання фармакологічних препаратів під час вагітності (особливо в перші 3-4 міс). Всі ці фактори у різному ступені створюють передумови для розвитку аномалій щелепно-лицевої ділянки.

Система Orphus

Другие статьи

Комбинация костных материалов.

Для улучшения соотношения между костью и соединительной тканью были использованы различные остеогенные материалы (индуктивные, кондуктивные, нейтральные), которые помещали под барьер. Schallhorn и McClaine (1988) использовали мембраны на основе ПТФЭ (пародонтологическая мембрана Гор-Текс) с аллоимплантатом

Вроджені незрощення губи.Етіологія.

Вроджені незрощення губи та піднебіння відносяться  до найбільш розповсюджених вад розвитку ЩЛД та становлять 13% (Tyan M.C., Miller K.K., 1978). Статистичні дослідження показали, що за останні 100 років ця вада стала зустрічатися частіше. Співвідношення кількості дітей з вродженими незрощеннями губи та піднебіння до всіх новонароджених в Україні складає 1:600 – 1:700.

Альвеолит. Артрит височно-нижнечелюстного сустава. Воспалительные заболевания челюстню-лицевой области.

Альвеолит - воспаление стенок лунки после удаления зуба. Этиология. В роли возбудителя альвеолита выступает микрофлора, вегетирующая на слизистой оболочке полости рта, зубодесневых карманах и инфекционно-воспалительных очагах верхушечного пародонта.

Переломи верхньої щелепи.

Перелом верхньої щелепи у дітей бувають дуже рідко і є наслідком транспортної травми. Класифікація переломів верхньої щелепи таж сама, що і у дорослих за Ле-Фором, але дуже рідко відповідає цим лініям, крім Ле-ФОР-І, коли відламаний альвеолярний паросток.

Функціональні та анатомічні порушення, пов'язані з незрощенням губи та піднебіння.

При вроджених незрощеннях губи та піднебіння порушена безперервність ротового жому, піднебіння скорочене, середня частина глотки розширена, м'язи глоткового кільця недорозвинені, порожнина рота сполучається з порожниною носа. Ці анатомічні порушення призводять до функціональних розладів акту смоктання, ковтання, дихання та звукоутворення.

Лімфангіома. Клініка, діагностика, диф. діагностика, методи лікування.

Лімфангіома — пухлина дизембріогенного характеру, що походить із лімфатичних судин. Виявляється вона з народження дитини. Часто локалізується в м’яких тканинах обличчя, шиї і рідше язика. За клініко-морфологічною картиною розрізняють капілярно-кавернозну, кавернозну та кістозно-кавернозну форми лімфангіоми. Пухлина характеризується повільним, але прогресивним ростом.