Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Лечение корней молочних зубов

Ускладнення які виникають після лікування пульпітів.

б) розвиток гострого періодонтиту; в) виведення пломбувального матеріалу в зачаток постійного зуба, нижньощелеповий канал;

Перфорація.

Перфорація стінки зуба (найчастіше в пришийковій ділянці) виникає в результаті пошуку устя каналів (особливості коли порожнина зуба облітерована) без урахування нахилу або розвороту зуба по осі (або і при нормальному положенні зуба, коли при препаруванні не була правильно вибрана вісь).

Показання до вітальної екстирпації.

При вітальній екстирпації на початкових етапах, які однакові в попередніх методах, виникають схожі ускладнення. А в екстирпаційному методі додається етап обробки корневих каналів, що підвищує ризик виникнення ускладнень і помилок,особливо в молочних зубах.

Класифікація пульпітів молочних зубів.

Як видно з класифікації в молочних зубах клінічно відсутні гіперемія пульпи і обмежений пульпіт, а хронічний конкрементозний пульпіт не виникає в молочних зубах взагалі, не існує механізму утворення дентиклів, або петрифікатів.

Класифікація пульпітів у зарубіжній літературі.

І. Зворотний пульпіт (є основою для консервативної лікування) характеризується: а) нетривалим нападоподібним болем, що викликається солодкою їжею і температурними подразниками; б) відсутністю змін на рентгенограмі.

Методи лікування пульпіту у дітей: вибір методу, помилки і ускладнення.

Запалення пульпи зуба – пульпіт – найчастіше зустрічається у дітей в молочних зубах. Також питома вага пульпітів в постійних дитячих зубах знаходиться на досить високому рівні, від 14 до 35% серед в сих стоматологічних захворюваннях, особливо в перші три роки після прорізування.

Клінічна симптоматика пульпіту тимчасових зубів.

Провідною клінічною ознакою гострого запалення пульпи, незалежно від його локалізації, є гострий нападоподібний біль, що виникає в зубі без будь-якого зовнішнього впливу. Характер больового синдрому покладений в основу диференційної діагностики пульпітів. Зовнішні подразники (термічні, хімічні, механічні) завжди посилюють больоииіі напад або спричинюють його.

Класифікація пульпіту у дітей.

Для класифікації пульпіту у дітей застосовується класифікація пульпітів Київського медичного інституту (О. С. Яворська, Л. І. Урбанович, 1961):

Етіологія і патогенез пульпіту у дітей.

Основним етіологічним чинником пульпіту у дітей, як і у дорослих, є мікроорганізми, що проникають у пульпу з каріозної порожнини. Це переважно аеробні мікроорганізми або анаеробні мікроорганізми з аеробними. Окрім цього, пульпіт може розвиватися під дією травматичних, хімічних та температурних чинників.

Лікування хронічного періодонтиту постійних зубів у дітей.

Лікування хронічного періодонтиту постійного зуба зі сформо-ваним коренем може здійснюватись в одне або два відвідування.

Лікування гострого періодонтиту постійних зубів у дітей.

Консервативне лікування гострого інфекційного періодонтиту спрямоване на ліквідацію запалення в періодонті, зняття болю і запобігання поширенню запального процесу на інші відділи щелепнолицевої ділянки. Наявність серозного або гнійного ексудату зумовлює необхідність створення його відтоку з періодонта найменш травматичним шляхом — через кореневий канал, що досягається видаленням некротизованих мас із каналу.

Інструментальна, медикаментозна обробка і обтурація кореневих каналів постійних зубів у дітей.

Інструментальна обробка кореневих каналів зубів з незавершеним формуванням кореня має деякі особливості, зважаючи на більш широкий апікальний отвір, відсутність апікального звуження, тонкі низькозвапнені стінки каналу. Очищення здійснюється після точного визначення робочої довжини каналу (що відповідає довжині сформованої частини кореня) рентгенологічним методом.

Ендодонтичні наконечники та інструменти для обробки кореневих каналів.

Нині виробники пропонують досить великий вибір ендодонтич них наконечників їх принципова відмінність від звичайних кутових наконечників полягає в тому, що швидкість обертання знижена (за рахунок мікромотора і редуктора), подекуди до 350-400 об/хв.

Ручний ендодонтичний інструментарій.

Ручний інструментарій для обробки кореневих каналів випускається різних розмірів та форм згідно з 150. Звичайно номер інструмента означає діаметр кінчика, який вимірюється в сотих міліметра. Наприклад, № 10 означає, що кінчик інструмента має діаметр 0,1 мм. Кольорове маркірування означає черговість уведення ендодонтичних інструментів.

Інструментальна обробка кореневих каналів.

Інструментальна обробка кореневих каналів — відповідальний етап ендодонтичного лікування. Мета інструментальної обробки -видалення інфікованих тканин з кореневого каналу і створення сприятливих умов для його пломбування. Для успішного досягнення цієї мети потрібно мати набір необхідних ендодонтичних інструментів.

Ендодонтія тимчасових зубів. Лікування хронічного періодонтиту тимчасових зубів.

Лікування хронічного періодонтиту тимчасових зубів можна здійснювати в одне або два відвідування. За наявності нориці на яснах, відсутності в каналі гангренозного розпаду з гнильним запахом, за наявності можливості одразу здійснюють повну інструментальну і медикаментозну обробку каналу у соматично здорових дітей, які в даний час не приймають усередину антибіотики, кортикостероїдні препарати або інші засоби з імунодепресивною дією, можливе лікування в одне відвідання.

Ендодонтія тимчасових зубів. Вибір методу лікування періодонтиту тимчасових зубів.

Для інструментальної обробки кореневих каналів тимчасових зубів застосовують такі самі інструменти і методики, що і під час лікування постійних зубів (див. розділ "Лікування періодонтиту постійних зубів у дітей"). Розкриваючи порожнину зуба треба пам'ятати про її відносно великий розмір за меншої товщини та щільності твердих тканин, а також про топографо-анатомічні особливості пульпової порожнини порівняно з постійними зубами.

Топографо-анатомічні особливості системи кореневих каналів тимчасових зубів.

Входи в кореневі канали (устя) розміщені на дні порожнини зуба і звичайно відповідають проекції вершин горбків коронки зуба. Кореневі канали за формою, величиною діаметра дуже варіюють залежно від того, до якої групи належить зуб, а також від віку дитини.

Консервативні та хірургічні методи лікування періодонтиту у дітей. Хірургічні методи.

Існують такі методи хірургічного лікування хронічного періодонтиту постійних зубів: реплантація, резекція верхівки кореня, гемісекція, ампутація кореня зуба та видалення його.

Консервативні та хірургічні методи лікування періодонтиту у дітей. Методи лікування. Консервативні методи.

Методи лікування періодонтиту тимчасових зубів можна умовно поділити на консервативний, спрямований на збереження анатомічної та функціональної цілості зуба, і хірургічний — видалення зуба як джерела інфікування періодонта.

Консервативні та хірургічні методи лікування періодонтиту у дітей. Помилки та ускладнення.

Періодонтит — це захворювання, що виникає в тканинах періодонта під впливом різних чинників і проявляється локальним запаленням, яке може призвести до пошкодження зв'язувального апарату зуба і навіть до втрати зуба.

Вітальна ампутація пульпи. Вітальна екстирпація пульпи.

Вітальна ампутація пульпи — це метод лікування пульпіту, що найчастіше застосовується в зубах із несформованими коренями, позаяк він дозволяє зберегти функціональну повноцінність кореневої пульпи і тим самим забезпечити умови для росту і формування коренів постійних зубів.

Лікування пульпіту постійних зубів у дітей. Консервативний (біологічний) метод лікування.

Під час лікування пульпіту постійних зубів у дітей використовують консервативний (біологічний) метод, методи вітальної ампутації та екстирпації, методи девітальної ампутації та девітальної екстирпації.

Пульпит у детей. Часть 5.

Острый медикаментозный (токсический) периодонтит в стадии интоксикации. Успех лечения при этой форме периодонтита обеспечивается в первую очередь быстрым удалением коронковой и корневой пульпы. Корневые каналы нужно промыть растворами антисептиков (1 —2 % раствор хлорамина, 3 % перекись водорода, фурацилин в разведении 1:5000) или ферментов (трипсин, химотрипсин). Затем в корневом канале следует оставить на 1 сут турунду или тампон

Пульпит у детей. Часть 4.

По происхождению различают периодонтит инфекционный, травматический и медикаментозный. От патогенетической терапии ожидают максимального эффекта, поэтому современные,классификации периодонтита должны отражать сущность патологического процесса в периодонте и учитывать причинные факторы: инфицирование, сенсибилизацию тканей периодонта, нарушение трофики, травму сильнодействующими препаратами.

Пульпит у детей. Часть 3.

Вследствие особенностей реакции пульпы временных и постоянных зубов, обусловленных функциональной и морфологической незрелостью ткани во все возрастные периоды, в детской стоматологии пользуются классификацией пульпитов, отличающейся от классификации, принятой в стоматологии взрослых.

Пульпит у детей. Часть 2.

Метод витальной ампутации. Витальная ампутация пульпы (пульпотомия) относится к биологическим методам, позволяющим сохранить жизнеспособной корневую пульпу. Показаниями к витальной ампутации при остром пульпите являются острый серозногнойный очаговый пульпит, случайное обнажение пульпы, неэффективность биологического метода, хронический фиброзный пульпит.

Пульпит у детей. Часть 2.

Метод витальной ампутации. Витальная ампутация пульпы (пульпотомия) относится к биологическим методам, позволяющим сохранить жизнеспособной корневую пульпу. Показаниями к витальной ампутации при остром пульпите являются острый серозногнойный очаговый пульпит, случайное обнажение пульпы, неэффективность биологического метода, хронический фиброзный пульпит.

Пульпит у детей. Очаговый, гангренозный, гипертрофический, биологический метод.

Важную роль играют субъективные данные. Ведущим симптомом является самопроизвольно возникающая боль. При острых формах она возникает без внешнего воздействия на пульпу и носит приступообразный характер. При прогрессировании процесса боль начинает иррадиировать по ходу ветвей тройничного нерва. Приступы боли чаще возникают ночью. При хронических формах пульпита боль обычно возникает под влиянием раздражителей

Лечение пульпита.

При лечении пульпита перед врачом стоят следующие задачи: ликви­дация очага воспаления в пульпе и тем самым устранение боли, стиму­ляция процессов заживления и дентинообразования, предупреждение развития периодонтита, восстановление формы и функции зуба.

Показания к витальной ампутации пульпы у детей.

Глубокая апроксимальная кариозная полость (на контактной поверхности зуба) со значительным разрушением (одна треть или более) зуба, подлежащего реставрации.Отсутствие воспаления в корневой пульпе. Доктор устанавливает по следующем признакам:

Диагноз в лечении молочных зубов. Глубокий кариес или пульпит?

Многиe клиницисты испытывают трудности при решении вопроса о том, должна ли проводится витальная ампутация пульпы в молочном зубе с глубоким кариесом. Широкое практическое применение стеклоиономерных цементов наводит на мысль о возможном их использовании для пломбирования глубокой кариозной полости после того, как из нее удалены измененные

Технология пульпэктомии в два посещения.

Острый абсцесс должен быть вскрыт как можно быстрее. Это достигается либо дренированием через кариозную полость, либо, если имеется свищ, путем его пунктирования для улучшения дренирования (обычно это безболезненная процедура). При необходимости нужно провести местную анестезию, потому что часто клинически обнаруживается витальная пульпа

Технологии пульпэктомии в молочных зубах. Пульпэктомия в одно посещение.

Зубы лечение которых проводилось методом пульпэктомии, должны наблюдаться клинически. Рентгенологическое обследование следует проводить во время назначенных планових посещений Пульпзктомия расценивается как эффективная, если отмечается стихание острых симптомов и исчезновение боли подвижности. Свищи с гнойным отделяемым должны

Материал для пломбирования корневого канала при пульпэктомии в молочных зубах.

Любой материал, используемый для пломбирования корневого канала молочных зубов, должен обладать свойством полного рассасывания, причем с той же скоростью, что и при рассасывании корней перед выпадением зуба. Наиболее; широко известным и эффективным материалом для пломбирования корневого канала, используемым при пульпэктомиях в молочных зубах

Молочные зубы, лечить? Целесообразность пульпэктомии. Показания и противопоказания.

Смыслом этой методики является получение доступа к корневым каналам, удаление максимально возможного количества детрита и заполнение корневых каналов подходящим материалом для поддержания молочного зуба в неинфицированном состоянии.Необратимое воспаление, распространяющееся на корневую пульпу.

Лечение детских зубов. Методика Пульпэктомии.

Как уже было отмечено в предыдущих статьях Стоматологического Центра Улыбки в пульпе молочных зубов необратимые изменения могут начаться очень рано. Если в витальном кариозном молочном зубе в воспалительный процесс вовлекается только коронковая пульпа, показана ее витальная ампутация, обычно имеющая благоприятный прогноз. Однако часто обнаруживается

Формокрезол в практике лечения молочных зубов. Альтернатывы формокрезолу.

В 50-х годах была проделана большая исследовательская работа по изучению воздействия формокрезола на пульпу. С этой целью проводились гистологические, биохимические и гистохимичеокие исследования. По существу, формокрезол действует через альдегидную группу формальдегида образуя связи с боковыми группами аминокислот - как белков бактерии

Этапы витальной ампутации пульпы молочного зуба. Динамическое наблюдение после ампутации пульпы.

Динамическое наблюдение состояния зубов после витальной ампутации пульпы должно проводиться с целью клинического и рентгенологического обследования во время контрольных посещений, желательно каждые 6 месяцев. Должны быть сделаны внутриротовые рентгенограммы или четкие снимки в прикус, позволяющие рассмотреть состояние костной ткани

Противопоказания к витальной ампутации пульпы.

Заболевания сердца:витальная ампутация пульпы не должна выполняться у ребенка с пороком сердца, с иными заболеваниями сердца, операцией на сердце, ревматизм и т. д. Такие дети относятся в группе высокого риска развития бактериалното эндокардита от любых инвазивных процедур.

Метод витальной ампутации пульпы.Формокрезол.

Витальная ампутация пульпы - это процедура удаления коронковой пульпы, воспаленной или инфицированной в результате глубокого кариеса, и сохранение в витальном (живом) состоянии корневой пульпы.На оставшуюся корневую пульпу накладывается лекарственное средство с целью ее восстановления. В настоящее время

Проблемные вопросы лечения пульпитов во временных зубах и зубах с незавершенным формированием корней. Часть 2.

В детской стоматологии довольно широко использовались и используются материалы на основе фенолформалину

Проблемные вопросы лечения пульпитов во временных зубах и зубах с незавершенным формированием корней. Часть1.

Лечение осложненных форм кариеса во временных зубах связано со значительными трудностями, которые обусловлены адекватностью поведения ребенка

Лечение пульпита временных зубов у детей. Девитальная ампутация.

Основан на импрегнации формалинсодержащими средствами ранее девиталзированной пульпы. Применяют при хронических формах пульпита во временных молярах без признаков воспаления

Лечение пульпита временных зубов у детей. Частичная пульпэктомия (высокая ампутация).

Данный метод применяют в однокорневых временных зубах с незавершенным формированием корня. После раскрытия полости зуба удаляют пульпу из канала твердосплавным шаровидным или торцевым бором

Лечение пульпита временных зубов у детей. Пульпотомия (витальная ампутация).

Применение данного метода обосновано различием в строении коронковой и корневой пульпы зубов: коронковая имеет более рыхлое строение за счет большого количества анастомозов сосудов и наличия

Пульпиты временных зубов. Лечение пульпита у детей. Консервативное лечение.

Консервативное лечение - биологический метод, связанный с приме­нением биологически активных веществ без вмешательства непосредственно в пульпу зуба. Метод применим при случайном вскрытии полости

Пульпиты временных зубов. Обострение хронического пульпита у детей.

Обострение хронических форм пульпита по клиническим признакам имеет острым диффузным пульпитом. В пульпе сохраняются клинические признаки, характерные для формы пульпита до обострения.

Пульпиты временных зубов. Острый пульпит у детей.

Острый очаговый пульпит во временных зубах встречается редко. Пульпа временных зубов имеет развитую сосудистую сеть, между корневой и коронковой пульпой нет выраженных различий.

Пульпиты временных зубов. Этиология и патогенез.

Пульпит возникает вследствие микробной инвазии либо травматического повреждения пульпы.В большинстве случаев воспаление развивается вследствие проникновения микроорганизмов или их токсинов

Пульпиты временных зубов. Определение и классификация.

Пульпит - воспаление пульпы зуба, возникающее вследствие воздействия на ткань пульпы микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности и токсинов, а также продуктов распада органического

Периодонтит временных зубов у детей. Консервативное лечение.

Осуществляется диспансерное наблюдение. Обязательный осмотр и рентгенологический контроль проводят через 3 месяца, далее рентгенологическое исследование 1 раз в год. При появлении признаков

Периодонтит временных зубов у детей. Хирургическое лечение.

В связи с анатомо-физиологическими особенностями детского организма: незрелостью иммунной системы, интенсивностью обменных процессов, близким топографическим расположением зачатков постоянных

Хронический периодонтит временных зубов у детей. Клиническая картина и диагностика.

Хронический гранулирующий периодонтит – это наиболее частая форма периодонтита временных зубов. Протекает чаще бессимптомно. Жалобы, как правило, отсутствуют.При осмотре определяется свищевой ход

Острый периодонтит временных зубов у детей. Клиническая картина и диагностика.

При внешнем осмотре выявляют нарушение конфигурации лица. Лимфатические узлы со стороны причинного зуба при пальпации болезненны, увеличены в размерах. Слизистая оболочка в области причинного

Периодонтит временных зубов у детей. Диагностика.

Электроодонтодиагностику (ЭОД), поскольку она опирается на субъективные ощущения пациента, для диагностики патологических процессов во временных зубах (т.е. у маленьких детей) ее практически не

Периодонтит временных зубов у детей. Причины, клиника.

Отсутствие стабильной структуры и толщины периодонта в верхушечной части в период формирования корней;периодонт представлен более рыхлой соединительной тканью;большое количество

Патогенез периодонтита у детей.

При инфекционной природе периодонтита микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности и токсины поступают в периодонт зуба, где вызывают местную воспалительную реакцию. В очаге воспаления скапливаются нейтрофилы, лимфоциты

Хронический периодонтит у детей. Лечение. Кальцийсодержащие препараты. Часть 2.

Одним из основных положительных эффектов является стимуляция кальций-содержащими препаратами образования остеоцементного апикального барьера, что позволяет сохранить функциональную

Хронический периодонтит у детей. Лечение. Кальцийсодержащие препараты. Часть 1.

Один из основных — многоэтапный метод эндодонтического лечения зубов с завершенным апексогенезом, обеспечивающий сужение или замыкание просвета апикального отверстия за счет

Острый периодонтит и обострение хронического периодонтита у детей. Лечение.

При первичном обращении для снятия симптомов острого воспалительного процесса и создания оттока экссудата из периапикальных тканей проводятся следующие мероприятия.

Хронический периодонтит у детей. Жалобы, симптомы.

При осмотре определяется свищевой ход либо рубцовые изменения в области его закрытия. При инфекционном периодонтите во время осмотра коронковой части зуба выявляют глубокую кариозную полость, либо перелом

Острый периодонтит у детей. Жалобы, симптомы.

При осмотре выявляют нарушение конфигурации лица. Лимфатические узлы со стороны причинного зуба при пальпации болезненны, увеличены в размерах, слизистая оболочка в области причинного зуба гиперемирована, отмечается отек по переходной

Периодонтит у детей. Периодонтит постоянных зубов с сформированными корнями. Лабораторные и инструментальные исследования. Диагностика.

Электроодонтодиагностика (ЭОД). Поскольку данный метод опирается на субъективные ощущения пациента

Периодонтит у детей. Периодонтит постоянных зубов с сформированными корнями. Осмотр и внутриротовое обследование.

Широкий просвет апикального отверстия и отсутствие анатомического апикального сужения;неправильная форма поперечного сечения несформированного

Пульпит зуба. Лечение пульпита у детей.

При выборе метода лечения, особенно у детей с сопутствующей патологией, чикает необходимость консультации врачей других стоматологических специальностей. При хронических заболеваниях других органов и систем для предупреждения формирования

Лечение периодонтита молочных зубов. Хирургический метод.

Детские стоматологи, к сожалению, очень часто прибегают к удалению молочных зубов, поскольку родители для лечения обращаются слишком поздно, и чаще всего в период обострения. Временные зубы  с периодонтитом подлежит удалению, если:

Периодонтит временных зубов у детей. Причины периодонтита. Деструктивные периодонтиты.

Детскому стоматологу часто приходится встречаться с тяжелыми осложнениями кариеса — острым и хроническим периодонтитом. Причем чем меньше родители занимаются лечением детских зубов, тем чаще стоматолог диагностирует воспалительные заболевания периодонта.

Лечение каналов молочных зубов. Корни молочных зубов

Центральные резцы – первые «молочные» зубы у детей появляются в возрасте  6-9 месяцев. Жевательные зубы прорезываются в 12-15 месяцев, а клыки в 1,5 года. Таким образом, у ребенка к 2-2,5 годам должно быть 20 временных зубов. В возрасте 5-6 лет у ребенка прорезываются постоянные зубы и они потихоньку заменяют временные зубы. Процесс смены временных зубов на постоянные завершается к 14 годам.