Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Телерентгенография

Стан м'яких тканин за Steiner

Для оцінки стану м’яких тканин С.С. Steiner запропонував проводити естетичну площину - лінію через найбільш виступаючу точку шкіряного покриву підборідд.

Лінійні виміри за методом С.C. Steiner

Положення підборіддя відіграє важливу роль у естетиці обличчя. Тому на нього слід звертати особливу увагу при плануванні лікування.

Кутові виміри за методом C.C. Steriner.

ANB - кут, який характеризує сагітальне співвідношення щелеп, а точніше - їх основи, тобто апікальних базисів між собою. Середнє ідеальне значення кута становить 2°. Збільшення цього кута свідчить або про переднє положення апікального базису верхньої щелепи, або про заднє положення апікального базису нижньої щелепи.

Аналіз телерентгенограм за методом C.C.Steiner.

Аналіз скелета передбачає оцінку верхньої та нижньої щелепи, аналіз зубів - положення різців відносно основ щелеп та відносно один одного, а аналіз м’яких тканин - оцінку гармонії обличчя

Основні кути для проведення розшифрування телерентгенограм за методом McNamara.

Основні кути для проведення розшифрування телерентгенограм за методом McNamara.

Aналіз телеренгенограм за методом McNamara.

Нормативні стандарти, використані McNamara для аналізу телерентгенограм, базувались на даних результатів обстежень дітей, молодих людей та дорослих, які мали близькі до ідеального показники конфігурації обличчя, а також щелепних та зубних співвідношень.

Аналіз телерентгенограм за методом Ricketts. Параметри та співвідношення м'яких тканин профілю лиця

Профіль м’яких тканин лиця: визначають положення м’яких тканин відносно естетичної лінії, яку проводять від кінчика носа  до найбільш виступаючої шкірної точки підборіддя для оцінки лицевого балансу.

Аналіз телерентгенограм за методом Ricketts. Визначення положення зубів та їх співвідношень.

Співвідношення молярів (Molar relation). Вимірюється відстань від дистальної поверхні верхнього моляра до дистальної поверхні нижнього моляра вздовж оклюзійної площини.

Аналіз телерентгенограм за методом Ricketts. Визначення геометричного центру гілки нижньої щелипи

Точка геометричного центру гілки нижньої щелепи - Хі проектується за допомо¬гою франкфуртської горизонтальної площини (FH) та перпендикуляра до неї з точки Pt (Pterigoid Vertical - PtV).

Аналіз телерентгенограм за методом Ricketts. Визначення цеффлометричних параметрів та їх співвідношень

Ricketts використовує дві основні цефалометричні площини, відносно яких будуються інші: франкфуртську горизонталь (FH) та крилоподібну вертикаль (PtV). Площину основи черепа він проводить, на відміну від інших авторів, від точ¬ки N до точки Ва, а не до S - турецького сідла.

Аналіз телерентгенограм профілю обличчя. За методом А.А. Ель-Нофелі.

Метод аналізу телерентгенограм профілю обличчя за методом А.А. Ель-Нофелі включає визначення типу обличчя і аналіз лицевого скелета. Слід зазначити, що тип обличчя за даною методикою, на відміну від усіх наявних у цей час, визначають не за кількісними, а за якісними ознаками.

Аналіз телерентгенограм за методом Tweed.

Методика Tweed  грунтується на застосуванні діагностичного трикутника обличчя, що утворюють франкфуртська горизонталь, площина основи нижньої щелепи і поздовжні осі нижніх різців.

Аналіз телерентгенограм за методом Downs.

Орієнтири, які використовував Downs  для аналізу телерентгенограм.

Антропометричні дослідження профілю голови за методом A.M. Schwarz. Частина 3.

Антропометричні дослідження профілю голови. Частина 3. Профілометричні дослідження.

Антропометричні дослідження профілю голови за методом A.M. Schwarz. Частина 2.

Антропометричні дослідження профілю голови. Частина 2. Гнатометричні дослідження.

Антропометричні дослідження профілю голови за методом A.M. Schwarz. Частина 1.

Антропометричні дослідження профілю голови. Частина 1. Краніометричні дослідження.

Аналіз телерентгенограм профілю голови за методом A.M. Schwarz.

Основні антропометричні орієнтири, які використовують під час розшифрування телерентгенограм за методом А.М. Schwarz (1961,1962).

Методика й техніка латеральної телерентгенографії

Основне завдання телерентгенографії - одержати на рентгенівському знімку проекційно неспотвореного об’єкта, тобто такого, що відповідає його формі. Це досягається рентгенівською зйомкою на значній відстані від тубуса рентгенівського апарата.

Латеральная телерентгенография

Сучасний рівень ортодонтичної допомоги передбачає досить складні форми патогенетичної діагностики, за відсутності яких ні раннє попередження зубощелепних аномалій та деформацій, ні їх наступне апаратурне або реконструктивне лікування не можуть бути здійснені. Для такої діагностики застосовують...