Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Пробы на качество предстерилизационной обработки инструментов.

1. Бензидиновая проба может быть выполнена в двух модификациях:

а) С сернокислым бензидином: 0,025 г сернокислого бензндина растворяют в 5 мл 50% уксусной кислоты; перед исследованием добавляют 5 мл 3% перекиси водорода. 3 капли приготовленного раствора, наносят на изделие. Раствор готовят ежедневно.

б) С солянокислым бензидином: готовят 1% раствор соляно-кислого бензидина в дистиллированной воде. На изделие наносят 3 капли раствора и 3 капли 3% раствора перекиси водорода. 1% раствор бензидина в темной склянке с притертой пробкой сохраняет чувствительность в течение 2-х недель;

Появление синезеленого окрашивания на вымытых изделиях  указывает на наличие крови.

2. Амидопириновая проба: смешивают равные количества 5% спиртового раствора амидопирина с 3% раствором перекиси водорода и добавляют несколько капель 30% уксусной кислоты. В присутствии крови появляется сине-фиолетовое окрашивание.

3. Орто-толидиновая проба: к 1% раствору орто-толидина на дистиллированной воде добавляют равное количество 3% раствора перекиси водорода. При наличии крови появляется сине-зеленое окрашивание.

4. Фенолфталеиновая проба: на вымытое изделие наносят 3 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина. Появление розового окрашивания свидетельствует о присутствии остаточных количеств моющих средств.

Система Orphus

Другие статьи

Посадова інструкція головної медичної сестри.

Метою діяльності головної медичної сестри є організація роботи середніх та молодших медичних працівників закладу. Діяльність головної медичної сестри спрямована на поліпшення якості та підвищення ефективності медичного

Методи контролю якості засобу. Аніосурф преміум НПК.

Засіб АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК контролюють у відповідності до специфікації за показниками, що зазначені в таблиці 8.

Хімічні засоби знезараження. Механізм дії дезінфікуючих речовин на мікроорганізми.

Як показали спостереження, дезінфікуючі речовини мають найбільшу здатність до проникнення всередину клітин у тому випадку, коли вони знаходяться у розчині. Навпаки у твердому вигляді вони майже цілком

Характеристика дезінфікуючих засобів. ГАЛОЇДОВМІСНІ сполуки

Для препаратів цієї підгрупи притаманна висока мікробна активність: бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна.. Агресивність по відношенню до металів, тканин та інших матеріалів

Перевірки санітарно-епідеміологічного режиму з метою профілактики зараження медичного персоналу ВІЛ.

На сьогодні в Україні немає лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ), який не надавав би медичну допомогу — при пологах, оперативному лікуванні, вакцинації, стоматологічних послугах тощо — ВІЛ-позитивним пацієнтам. Діяльність медичного працівника так чи так пов’язана з можливістю контактування з інфікованими матеріалами — кров’ю, виділеннями

Антисептики в стоматологии. Соединения тяжелых металлов.

Соединения тяжелых металлов взаимодействуют с белком, образуя альбуминаты. В малых концентрациях они блокируют сульфгидрильные группы ферментов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов